Speaking 2/21 Part 1

· Speaking

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], hãy Đọc thật kĩ hướng dẫn sau đây của IELTS TUTOR:

I. Hiểu về những topic sẽ gặp trong PART 1

Đọc kĩ hướng dẫn để hiểu thêm về cấu trúc những topic sẽ gặp trong part 1

II. Các topic cần đặc biệt lưu ý trong Part 1

1. 21 Topic cũ được giữ lại

1. Work / study

2. Accomodation

3. Hometown

4. The area you live in

5. Math

6. Clothes

7. Shopping

8. Making a list

9. Famous people

10. Window view

11. Reading

12. Plants

13. Decoration

14. Tv program

15. Morning routine

16. New year

17. Farming

18. Museum

19. Take a break / rest

20. Happiness

21. Name (IELTS TUTOR lưu ý là topic này các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR có học ở bài IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP nhớ đọc kĩ lại )

IELTS TUTOR lưu ý:

2. 14 Topic mới

  3. Các topic chắc chắn sẽ gặp part 1

  Nếu đã đọc kĩ link hướng dẫn ở mục 1, sẽ nắm kĩ các topic nào là chắc chắn sẽ gặp

  • Đó là 3 topic có highlight đỏ

  4. Cách soạn các topic còn lại trong part 1

  IELTS TUTOR hướng dẫn tổng quan:

  • Nhìn qua thì sẽ thấy có rất nhiều topics có khả năng nên để tối ưu cho việc chuẩn bị, mình không nên soạn vẹt tất cả topic mà nên gom lại những bộ đề tương tự nhau để soạn cho hợp lí nhé
   • 1. Work / study

   • 2. accommodation

   • 3. Hometown (3 topic này thì phải học rất là kĩ rồi nên cố gắng soạn riêng ra nhé, riêng các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã làm rất kĩ 3 topics này rồi nên mở ra ôn tập lại)

  • Topic 4. The area you live in cũng giống như topic Hometown & accommodation nên tập trung soạn 2 topic kia là ổn
  • Topic 5. Math & Topic 30. Primary School cũng có sự liên quan đến nhau nên có thể gộp lại học chung
  • Các topic: 6. Clothes 7. Shopping 8. Making a list có liên quan đến topic 23. Special costumes

  • Các topic 10. Window view 13. Decoration cũng có sự liên quan đến nhau có thể liên kết học chung từ vựng

  • Các topic 11. Reading 15. Morning routine 19. Take a break / rest 27. Relax liên quan đến nhau

  • Các topic 14. Tv program 26. Advertisement liên quan

  • Các topic 16. New year 19. Take a break / rest 34. Holidays 35. Festival có thể gom lại học chung

  • Các topic 17. Farming 12. Plants 25. Flowers liên quan

  • Topic 18. Museum có thể học riêng

  • Topic 22. Singing & Topic 9. Famous people liên quan

  • Topic 20. Happiness học riêng

  • Topic 21. Name học riêng

  • Topic 24. Barbecue học riêng

  • Topic 28. Car trip học riêng

  • Topic 29. Environmental protection & 33. Wild animals có thể ôn chung

  • Topic 31. Sky and stars học riêng

  • Topic 32. Wallet học riêng

  Như vậy là thay vì soạn 35 topic thì chỉ cần soạn tầm 20 topic cho Part 1 là ổn

  III. Nắm vững về 2 dạng câu hỏi thường gặp trong Part 1

  IELTS TUTOR lưu ý:

  IV. Bài tập

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ làm bài tập dưới đây và nộp cho giáo viên của mình nhé
   • List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic dưới đây và trả lời theo kiểu brainstorm 1 câu hỏi của topic mà IELTS TUTOR đã chọn
   • Các topic và câu hỏi IELTS TUTOR đòi hỏi học sinh sẽ làm là những câu hỏi mang tính bao quát (tức là biết cách trả lời câu này thường sẽ nắm cách trả lời và từ vựng các câu khác trong cùng topic), các topic đã được gộp lại với nhau nhằm hạn chế để học sinh học quá nhiều dẫn đến loạn (nếu có thời gian có thể tham khảo các từ vựng & câu hỏi đã để link ở trên, tuy nhiên làm bài tập dưới đây đã là chuẩn bị rất tốt rồi)

  1. Các topic cần brainstorm

  Bao gồm 15 topic sau đây:

  • Topic 30. Primary School >> Brainstorm câu hỏi: What did you like to do the most when you were in primary school?
  • Topic 23. Special costumes >> Brainstorm câu hỏi: When was your last time to wear special costumes?
  • Topic 13. Decoration >> Brainstorm câu hỏi: What kind of decoration do you want to have?
  • Topic 19. Take a break / rest >> Brainstorm câu hỏi: How do you feel after taking a nap?
  • Topic 26. Advertisement >> Brainstorm câu hỏi:  What kinds of advertisements do you watch?
  • Topic 34. Holidays >> Brainstorm câu hỏi:  Which public holiday do you like the best?
  • Topic 17. Farming >> Brainstorm câu hỏi:  What can you do on a farm?
  • Topic 18. Museum >> Brainstorm câu hỏi:  Do you like visiting museums? Why?
  • Topic 22. Singing  >> Brainstorm câu hỏi:  Will you take singing lessons in the future?
  • Topic 20. Happiness  >> Brainstorm câu hỏi: What is the difference between adults’ and children’s happiness?
  • Topic 24. Barbecue >> Brainstorm câu hỏi: What kind of food do you like to eat for barbecue?
  • Topic 28. Car trip >>  Brainstorm câu hỏi: Do you like to sit in the front or back when travelling by car?
  • Topic 33: Wild animal >> Brainstorm câu hỏi: Where can you see wild animals?
  • Topic 31. Sky and stars >> Brainstorm câu hỏi: Do you prefer the sky in the morning or the sky at night?
  • Topic 32. Wallet >> Brainstorm câu hỏi: Have you lost your wallet before?

  2. Mẫu

  • Làm theo mẫu như sau:

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • Topic concentration
   • List 3 từ:
    • distractions: những thứ xao nhãng
     • Ví dụ: To regain my concentration, I have to list out the top priorities of the day and determine to deal with them without any distractions.
    • stay focused: tập trung
     • Ví dụ: I need to stay focused when I am in my classes and listening to my teachers.
    • repetitive: lặp đi lặp lại
     • Ví dụ: It’s easy to daydream at work, especially when you are doing something so monotonous or repetitive
   • Brainstorm câu trả lời của 1 câu hỏi mà IELTS TUTOR đã chọn 
    • Câu hỏi (phải chép lại đề câu hỏi): What many distract you when you are trying to stay focused?
     • Brainstorm (tức là chỉ gạch đầu dòng mình sẽ trả lời gì trong phòng thi, nhớ là với part 1 chỉ trả lời 1 main idea, sau đó cho supporting idea hoặc ví dụ là đủ độ dài)
      • Main idea: social networking sites such as.... 
      • Supporting idea: notifications from these sites distract me from staying focused 
      • Example: when concentrate on studying IELTS , get neglected ...

  Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé

  Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK