Câu hỏi & Từ vựng topic Flowers IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi & Từ vựng topic Flowers IELTS SPEAKING PART 1

1. Câu hỏi Topic Flowers IELTS SPEAKING PART 1

  1. Do you plant flowers?
  2. When was the last time you bought flowers?
  3. Why do people in your country buy flowers?
  4. Is there any flower that has special meaning in your country?
  5. What kind of flowers do you know?
  6. Have you planted any flowers?
  7. Have you sent flowers to others?

IELTS TUTOR lưu ý là topic Flower này các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã có làm qua rồi nên cố gắng mở lại và ôn luyện nhé

2. Từ vựng Topic Flowers

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc