Câu hỏi & Từ vựng topic Special costumes IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi & Từ vựng topic Special costumes IELTS SPEAKING PART 1

1. Câu hỏi Topic Special costumes IELTS SPEAKING PART 1

1. Do you like to wear special costumes?

2. Did you try any special costumes when you were young?

3. When was your last time to wear special costumes?

4. Do you ever buy special costumes?

2. Từ vựng Topic Special costumes

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic SPECIAL COSTUMES

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK