Câu hỏi & Từ vựng topic Barbecue trong IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp câu hỏi & từ vựng topic Barbecue IELTS SPEAKING

1. Câu hỏi thường gặp topic Barbecue IELTS SPEAKING

    1. Do Vietnamese people like barbecue?

    2. What kind of food do you like to eat for barbecue?

    3. Is there any place suitable for barbecue?

    2. Từ vựng thường gặp topic Barbecue IELTS SPEAKING

    IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Barbecue

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK