Câu hỏi & từ vựng topic primary school IELTS SPEAKING

· Speaking,Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & từ vựng topic primary school IELTS SPEAKING

1. Câu hỏi thường gặp topic primary school IELTS SPEAKING

    1 What did you like to do the most when you were in primary school?

    2 How did you go to your primary school?

    3 How did you like your primary school?

    4 What did you do in your leisure time when you were at primary school?

    2. Từ vựng thường gặp topic primary school IELTS SPEAKING

    2.1. Từ vựng topic education

    IELTS TUTOR hướng dẫn Từ Vựng Topic Education / WORK

    2.2. Từ vựng topic primary school

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Do art lessons
    • I enjoy more social and artistic activities than more science-based subjects
    • I went to my primary school on foot with a classmate of mine who lived in the same area
    • I found the pressure a bit intense
    • Some of the classes were boring and regimental 

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK