Câu hỏi & Từ vựng topic Sky and stars IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & Từ vựng topic Sky and stars IELTS SPEAKING

1. Câu hỏi thường gặp topic Sky and stars IELTS SPEAKING

    1. Do you like to look at the sky?
    2. Can you see the moon and stars at night from where you live?
    3. Do you prefer the sky in the morning or the sky at night?
    4. Is there a good place to look at the sky in the city you live in?
    5. Do you like to see the stars at night?
    6. Do you want to live on other planets? Why not? Right?

    2. Từ vựng thường gặp topic Sky and stars IELTS SPEAKING

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK