Câu hỏi & Từ vựng topic Wallet (Money) IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & Từ vựng topic Wallet (Money) IELTS SPEAKING

1. Câu hỏi thường gặp topic Wallet (Money) IELTS SPEAKING

    1 Do you have a wallet?

    2 Have you lost your wallet before?

    3 Have you ever sent others a wallet as a gift?

    2. Từ vựng thường gặp topic Wallet (Money) IELTS SPEAKING

    IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic Money

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK