Câu hỏi & Từ vựng topic Holidays IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & Từ vựng topic Holidays IELTS SPEAKING

1. Câu hỏi thường gặp topic Holidays IELTS SPEAKING

    1. Where did you go for your last holiday?

    2. Which public holiday do you like the best?

    3. What do you usually do in your holidays?

    4. Do you like holidays? Why?

    2. Từ vựng thường gặp topic Holidays IELTS SPEAKING

    IELTS TUTOR tổng hợp TỪ VỰNG IELTS TOPIC TRAVEL

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking