Speaking 2/21 Part 2

· Speaking

Đọc thật kĩ hướng dẫn ở dưới đây của IELTS TUTOR nhé

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

1. Dạng Describe a person

4 đề dạng Describe a person:

1. Describe the politest person you know
2. Describe a famous person / favourite singer or actor you are interested in
3. Describe a person who you think wears unusual clothes.
4. Describe an old person that you admired

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a person mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả 4 đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành 2 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm 

1.1. Nhóm 1: famous person (thường người nổi tiếng ăn mặc cũng khác người thường)

1. Describe a famous person you are interested in >> Câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng topic Stars / Famous people

2. Describe a person who you think wears unusual clothes >> Câu hỏi & từ vựng topic Clothes

1.2. Nhóm 2: có thể chọn mô tả người thân trong gia đình có những nét tính cách tốt như đề mô tả ở dưới

1. Describe the politest person you know >> Từ vựng & câu hỏi part 2-3 topic polite

2. Describe an old person that you admire >> Từ vựng & câu hỏi part 2-3 topic old people

2. Dạng Describe an object

15 đề dạng Describe an object:

1. Describe a skill that you think you can teach other people.
2. Describe a thing you bought and felt happy about.
3. Describe something important that your family has kept for a long time.
4. Describe a toy you got in your childhood.
5. Describe a kind of weather you like.
6. Describe a law on environmental protection.
7. Describe a movie that made you like.
8. Describe a leisure activity near or on the sea you want to try.
9. Describe a live sports event you watched before.
10. Describe a (jigsaw, crossword, etc) puzzle you have played
11. Describe a natural talent (sports, music, etc) you want to improve
12. Describe an article on health you read on magazine or the Internet
13. Describe an art or craft activity (e.g. painting, woodwork, etc.) that you had (at school)
14. Describe a company where you live that employs a lot of people

15.Describe a piece of local news that people are interested in

Đọc kĩ cách làm dạng Describe an object mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 15 đề của dạng Describe an object có thể chia nhỏ thành 10 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

2.1. Nhóm 1: mô tả vật gắn liền với tuổi thơ mà được gia đình giữ lâu ngày

1. Describe something important that your family has kept for a long time >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic old objects
2. Describe a toy you got in your childhood >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic TOYS
3. Describe a thing you bought and felt pleased about >> Câu hỏi Part 1-2-3 & từ vựng topic Shopping

2.2. Nhóm 2: chuẩn bị về thông tin (nên liên quan đến Covid cho dễ nói)

1. Describe a live sports event you watched before >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic sporting events

2. Describe a movie that made you like >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic FILM

3. Describe an article on health you read on magazine or the Internet >> Câu hỏi PART 1-2 & Từ vựng topic "Newspaper & Magazines"

4. Describe a piece of local news that people are interested in >> Topic này cũng tương tự topic magazine ở trên

2.3. Nhóm 3: việc mình vượt qua 1 thử thách gì đó và giờ mình có thể hướng dẫn cho người khác được, có thể là môn thể thao gì đó

1. Describe a skill that you think you can teach other people >> Bài này sẽ liên quan trực tiếp đến topic Work / Study mà IELTS TUTOR đã cho các bạn lớp IELTS SPEAKING ONLINE học ngay từ đầu, phải ôn lại >> Câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng topic "study"

2. Describe a leisure activity near or on the sea you want to try >> Đề này giống với đề describe an object mà các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã làm nhớ mở lại nhé >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic rivers, lakes, sea

3. Describe a natural talent (sports, music, etc) you want to improve >> Đề này hơi giống đề số 3 ở nhóm 2 Describe an object >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "natural talent"

2.4. Nhóm 4: mô tả về art or craft activity

1. Describe an art or craft activity (e.g. painting, woodwork, etc.) that you had (at school) >> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic art

2. Describe a (jigsaw, crossword, etc) puzzle you have played >> Câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng Topic Relax / Take a break / rest

2.5. Nhóm 5: mô tả công ty tuân thủ tốt chính sách bảo vệ môi trường

1. Describe a company where you live that employs a lot of people >> Câu hỏi & Từ vựng topic "work" & "company"

2. Describe a law on environmental protection. >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "law"

2.6. Nhóm 6: Describe a kind of weather you like.

Đề Describe a kind of weather you like không phù hợp với các nhóm còn lại nên có thể ôn riêng >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic WEATHER

3. Dạng describe a place

5 đề dạng Describe an object:

1. Describe a home you visited but you don’t want to live in
2. Describe a part of a city or town that you enjoy visiting.
3. Describe a quiet place you like to spend time in
4. Describe a tall building you like or dislike
5. Describe a town or a city where you like to live in the future

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a place mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 5 đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 2 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

3.1. Nhóm 1: mô tả nơi yên tĩnh yêu thích

1. Describe a town or a city where you like to live in the future >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "city"

2. Describe a quiet place you like to spend time in >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "quiet places
3. Describe a part of a city or town that you enjoy visiting >> Topic này giống với topic 1 nhé

3.2. Nhóm 2: mô tả căn hộ chung cư cao tầng mà mình không thích

1. Describe a home you visited but you don’t want to live in >> Trong bài describe a place các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR có làm đề tương tự nhớ ôn lại >> Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic housing / Accommodation

2. Describe a tall building you like or dislike >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic Building

4. Dạng describe an event

21 đề dạng Describe an event:

1. Describe a time when you encouraged someone to do something that he/she didn’t want to do.
2. Describe a time when you helped a friend
3. Describe a time when you gave others advice.
4. Describe a time when you felt bored.
5. Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone
6. Describe a time when you had a problem with using the computer.
7. Describe a time when you first ate a kind of food.
8. Describe a short trip you often do but you don’t like.
9. Describe a time when you told an important truth to your friend.
10.Describe an occasion when you waited in line/get queue for something.
11.Describe a time you made a promise to someone.
12.Describe a time when you used imagination.
13.Describe an occasion when you lost your way.
14.Describe a time when you get close to wild animals
16.Describe a time when you saw something interesting on social media
17.Describe an occasion when many people were smiling
18.Describe a plan in your life (that is not related to work or study)
19.Describe an argument two of your friends had
20.Describe an interesting conversation you had with someone.
21.Describe a time when you shared something with others (or another person)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 21 đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 5 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

4.1. Nhóm 1: Mô tả 1 lần mà mình khuyên (có thể là người bạn cũ của mình)

IELTS TUTOR lưu ý:

1. Describe a time when you encouraged someone to do something that he/she didn’t want to do >> Đề này hơi giống với đề ôn tập dạng event mà các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã làm nhớ mở lại nhé >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "encouragement
2. Describe a time when you gave others advice >> Đề này các bạn học sinh của IELTS TUTOR làm rồi nha, mở ra ôn lại nhé >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "advice"

3. Describe a time when you helped a friend >> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic HELP
4. Describe a time when you told an important truth to your friend >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "truth"
5. Describe a time you made a promise to someone >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "promise"

6.Describe an interesting conversation you had with someone >>Câu hỏi & từ vựng topic communication & conversation

7.Describe a time when you shared something with others (or another person) >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "sharing"

4.2. Nhóm 2: Có thể mô tả chuyến đi nào đó mà mình chán (vì 2 người bạn của mình cãi nhau), hoặc việc gì đó mà mình quên làm dẫn đến gặp vấn đề với máy tính

1. Describe a time when you felt bored. >> Câu hỏi & từ vựng topic "boredom"

2. Describe a short trip you often do but you don’t like >> Câu hỏi & Từ vựng topic CAR TRIP SPEAKING PART 1-2-3
3. Describe a time when you had a problem with using the computer >> Câu hỏi & từ vựng topic "Computer"

4. Describe an occasion when you lost your way >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic Map / Get lost

5. Describe an argument two of your friends had >> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "VIOLENCE & ARGUMENT"

4.3. Nhóm 3: mô tả sự kiện gì đó mình xem trực tiếp hoặc chương trình mà mọi người vui vẻ trên mạng xã hội

1. Describe an occasion when you waited in line/get queue for something >> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "patience"

2. Describe an occasion when many people were smiling >> Câu hỏi & từ vựng topic "laugh & smile"

3. Describe a time when you saw something interesting on social media >> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "social media"

4.4. Nhóm 4: có thể mô tả sự kiện mình dùng trí tưởng tượng để plan kế hoạch cho bản thân

1. Describe a time when you used imagination >> Câu hỏi & Từ vựng topic imagine

2. Describe a plan in your life (that is not related to work or study) >> Câu hỏi & Từ vựng topic Future Plan

4.5. Nhóm 5: kết hợp với nhóm 1 của mô tả place, nói về 1 nơi nước ngoài mình thích, có thể đi thăm sở thú hay đâu mà không cho dùng điện thoại vì sợ sóng điện thoại ảnh hưởng đến gì đó

1. Describe a time when you get close to wild animals >> Câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng topic Wild animal

2. Describe a time when you first ate a kind of food >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Food / Eating"
3. Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic Mobile Phone

IV. BÀI TẬP

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

  Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau & List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic sau nộp giáo viên nhé

  Các topic sẽ take note & list 3 từ vựng bao gồm 16 đề:

  1. Topic: Famous people: Describe a famous person you are interested in >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you like this person?
  2. Topic politeness: Describe the politest person you know >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think this person is polite?
  3. Describe something important that your family has kept for a long time >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: and explain why your family has kept this old object for a long time.
  4. Describe a live sports event you watched before >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you like watching it.
  5. Describe an article on health you read on magazine or the Internet >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article
  6. Describe a natural talent (sports, music, etc) you want to improve >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you feel about it?
  7. Describe a (jigsaw, crossword, etc) puzzle you have played >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: How you feel about it
  8. Describe a law on environmental protection >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about this law?
  9. Đề Describe a kind of weather you like >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you like this type of weather
  10. Describe a quiet place you like to spend time in >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you like the place?
  11. Describe a tall building you like or dislike >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you like/dislike it
  12. Describe a time you made a promise to someone >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Why you made the promise?
  13. Describe an argument two of your friends had >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: What do you think about it?
  14. Describe an occasion when many people were smiling >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why many people were smiling?
  15. Describe a plan in your life (that is not related to work or study) >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: and explain how difficult it would be to fulfil it.
  16. Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: 

   What did you want to do with your cell phone?

  IELTS TUTOR Lưu ý:

  • Không take note cả 4 câu mà chỉ take note câu hỏi cuối cùng trong Cue Card (đọc lưu ý phía dưới để biết câu hỏi nào sẽ take note), vì 3 câu đầu nếu học kĩ những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì kiểu gì cũng trả lời được
  • Chỉ take note câu hỏi cuối cùng của những đề IELTS TUTOR list ở trên vì đọc kĩ hướng dẫn ở trên sẽ thấy những đề này là những đề gốc (tức là có thể dựa vào những đề này để đá qua các đề khác được, nhớ đọc lại kĩ hướng dẫn phía trên để hiểu thêm)
  • Khi take note câu số 4 của cue card 
   • Đối với câu why: take note 2 main idea, trong mỗi main idea có supporting idea & example (tuỳ đề), không take note 3 main idea 
   • Đối với câu how you felt (take note Theo đúng Firstly > Then > Finally không triển khai tuỳ hứng)
   • Đọc kĩ lại cách take note mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để take note cho đúng (chỉ take note câu số 4 cuối cùng nhé)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK