Speaking 1/21 Part 1

· Speaking

Đọc thật kĩ hướng dẫn sau đây của IELTS TUTOR:

1. Hiểu về những topic sẽ gặp trong PART 1

Đọc kĩ hướng dẫn để hiểu thêm về cấu trúc những topic sẽ gặp trong part 1

2. Các topic cần đặc biệt lưu ý trong Part 1

2.1. 20 Topic cũ được giữ lại

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Study or work 
 2. Hometown
 3. Accommodation
 4. Discussion
 5. Stars / Famous people
 6. Handwriting
 7. Clothes
 8. Meeting new people
 9. Furniture
 10. Picnic
 11. Shopping 
 12. Making a list
 13. Sports
 14. Weekends
 15. In a hurry
 16. Recycling
 17. New activities
 18. Numbers / Maths
 19. Text message
 20. Changes

2.2. 15 Topic mới

2.3. Các topic chắc chắn sẽ gặp part 1

Nếu đã đọc kĩ link hướng dẫn ở mục 1, sẽ nắm kĩ các topic nào là chắc chắn sẽ gặp

 • Đó là 3 topic có highlight đỏ

2.4. Cách soạn các topic còn lại trong part 1

IELTS TUTOR hướng dẫn tổng quan:

Nhìn qua thì sẽ thấy có rất nhiều topics có khả năng nên để tối ưu cho việc chuẩn bị, mình không nên soạn vẹt tất cả topic mà nên gom lại những bộ đề tương tự nhau để soạn cho hợp lí nhé

 • Topic Clothes, Colour và Shopping sẽ có thể dùng các trường từ vựng gần giống nhau nên luyện tập chung với nhau sẽ dễ hơn
 • Topic Making a list & Morning routine sẽ có thể gộp lại thành 1 vì việc making a list (lập kế hoạch) là việc làm mà mỗi sáng mọi người có thể làm như một thói quen
 • Các topic Sport - Picnic - Weekends - New activities có thể gom lại để sử dụng các từ vựng gần như giống nhau nhất là nếu cứ mô tả là các hoạt động này:

  • relax my mind

  • recharge my battery

  • widen my social circle....

 • 2 topics Handwriting - Text message có thể gộp lại chung, nhất là khi nói không viết nhiều mà thay vào đó sẽ dùng text message 
 • Topic changes - New year - New activities có thể gom lại ôn luyện chung năm mới thì muốn có những thay đổi mới và nhiều hoạt động mới có ích
 • Topic weekend - picnic - new activities - meeting new people gom lại và dùng từ vựng của topic travel nói chung, topic new activities có thể nói là mình muốn có thói quen đi picnic vào cuối tuần
 • Topic TV program sẽ có thể gộp chung vào topic Discussion
 • Topic singing & famous people có thể gộp lại 
 • Window view & plants cũng có liên quan đến nhau
 • Topic Furniture & decoration chỉ cần soạn 1 trong 2 topic là đủ
 • Topic stages of life & happiness cũng liên quan 

3. Nắm vững về 2 dạng câu hỏi thường gặp trong Part 1

Nếu đã đọc kĩ về lưu ý về IELTS SPEAKING trước khi đi thi, phải nắm vững cách trả lời theo dạng của Part 1, mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ, các bạn học sinh của IELTS TUTOR phải đọc kĩ lại

4. Bài tập

Các bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ làm bài tập dưới đây và nộp cho giáo viên của mình nhé

List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic dưới đây và trả lời theo kiểu brainstorm 1 câu hỏi của topic mà IELTS TUTOR đã chọn

Các topic và câu hỏi IELTS TUTOR đòi hỏi học sinh sẽ làm là những câu hỏi mang tính bao quát (tức là biết cách trả lời câu này thường sẽ nắm cách trả lời và từ vựng các câu khác trong cùng topic), các topic đã được gộp lại với nhau nhằm hạn chế để học sinh học quá nhiều dẫn đến loạn (nếu có thời gian có thể tham khảo các từ vựng & câu hỏi đã để link ở trên, tuy nhiên làm bài tập dưới đây đã là chuẩn bị rất tốt rồi)

 1. Clothes 
  • Do you wear the same style of clothes on weekdays and weekends?
 2.  Making a list
  • Do you make a list for your work?
 3. Sport
  • What’s your favourite sport, why?
 4. Handwriting
  • Can we tell someone’s personality from his or her handwriting?
 5. New year
  1. Why do some people believe that New Year is a new start?
 6. Discussion
  • Do you prefer to talk or to listen 
 7. Furniture
  • What kind of furniture would you like to buy?
 8. Recycling
  • Do you recycle now? Why?
 9. In a hurry
  • Do you like to be in a hurry? 
 10. Stars / Famous people
  • Do you want to be a superstar?
 11. Numbers / Maths
  • Are you good at math?
 12. Reading
  1. What places are not suitable for reading?
 13. Plants
  1. Do you know anything about growing a plant?
 14. Stages of life
  • In which stage of your life were you the happiest?
 15. Museum
  1. Do you think there should be more museums in your hometown?
 16. Farming
  1.  Do you think farming is important?
 • Làm theo mẫu như sau:

Ví dụ:

 • Topic concentration
  • List 3 từ:
   • distractions: những thứ xao nhãng
    • Ví dụ: To regain my concentration, I have to list out the top priorities of the day and determine to deal with them without any distractions.
   • stay focused: tập trung
    • Ví dụ: I need to stay focused when I am in my classes and listening to my teachers.
   • repetitive: lặp đi lặp lại
    • Ví dụ: It’s easy to daydream at work, especially when you are doing something so monotonous or repetitive
  • Brainstorm câu trả lời của 1 câu hỏi mà IELTS TUTOR đã chọn 
   • Câu hỏi (phải chép lại đề câu hỏi): What many distract you when you are trying to stay focused?
    • Brainstorm (tức là chỉ gạch đầu dòng mình sẽ trả lời gì trong phòng thi, nhớ là với part 1 chỉ trả lời 1 main idea, sau đó cho supporting idea hoặc ví dụ là đủ độ dài)
     • Main idea: social networking sites such as.... 
     • Supporting idea: notifications from these sites distract me from staying focused 
     • Example: when concentrate on studying IELTS , get neglected ...

Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé

Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK