Danh từ được dùng như động từ trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp thêm Danh từ được dùng như động từ trong tiếng anh

I. Danh từ dùng như động từ dùng được trong IELTS WRITING

1. Habour

Harbour (v) có suy nghĩ, cảm xúc

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • We should not harbour prejudice or suspicion to cultures we do not understand
  • There are those who harbour suspicions about his motives.
   • IELTS TUTOR giải thích those who là cách dùng mà IELTS TUTOR có hướng dẫn, ở đây có nghĩa là những người mà có những nghi ngờ về động cơ của anh ấy

2. Pool

Pool (v) góp chung

 • Only by pooling their resources can governments hope to overcome global warming
 • The kids pooled their money to buy their parents a wedding anniversary gift.
  • IELTS TUTOR giải thích: pool ở đây có nghĩa là hùn vào, chung vào

3. Mirror

 • Mirror (v) phản ánh 
  • Many of today’s social problems are not new but mirror similar dilemmas from the past
  • Our newspaper aims to mirror the opinions of ordinary people.
   • IELTS TUTOR giải thích: ở đây có nghĩa là phản ánh ý kiến của dân thường 

4. Mask

Mask (v) che giấu

 • High test scores mask many student’s inability to communicate effectively in a second language

5. Hinge

 • Hinge (v) phụ thuộc vào 
  • Humanity’s ability to achieve international peace hinges on our ability to find common ground 

6. Bridge

Bridge (v) thu hẹp

 • Governments must improve social welfare in order to bridge the gap between the rich and the poor

7. Shape

Shape (v) định hướng

 • University education should shape the mind and broaden horizons

8. Tailor

Tailor (v) tìm ra

 • Each country needs to tailor a solution which meets their own particular situation

9. Harness

Harness (v) sử dụng

 • By harnessing solar and wind energy, we can help our societies become more “green”

10. Curb

Curb (v) hạn chế

 • In order to curb students’ appetite for computer games, parents and schools should come up with healthy alternatives

II. Danh từ dùng như động từ KHÔNG dùng được trong IELTS WRITING (vì informal)

1. Plug

 • Từ này thì rất nhiều bạn sẽ biết nghĩa của nó sẽ là "phích cắm", nhưng ngoài nghĩa đó ra, từ này hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu thêm còn mang nghĩa là “lăng xê hay quảng bá cho 1 sản phẩm nào đó” (thường là trên TV)
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • They have chance to plug for their new product.
 • “Keira is a talented singer and also a very smart woman. During her interview on the TLS channel, she immediately took the opportunity to plug her new cosmetics chain stores (“Keira là một ca sĩ tài năng và cũng là một người phụ nữ thông minh. Khi được phỏng vấn trên kênh TLS, cô liền tận dụng cơ hội để quảng cáo cho chuỗi cửa hàng mỹ phẩm của mình”)

2. Nail

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Từ này ngoài có nghĩa là "móng chân, móng tay", còn có nghĩa là "hoàn thành rất tốt một việc gì đó”
 • Nail được dùng làm động từ (informal)
 • Trong đó: you nail it là cụm rất hay dùng trong ngữ cảnh nói nhé 
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  •  “Don’t be too harsh on yourself Essi! I think you nailed the audition. The judges seemed very impressed with your performance.” (“Đừng quá khắt khe với bản thân, Essi à! Anh nghĩ em đã thể hiện quá tốt rồi! Các giám khảo có vẻ rất ấn tượng với em đó”)
  • Don't worry! I belive you nailed the contest.

  3. ROOT

  • Từ này ngoài có nghĩa là "rễ", còn có nghĩa là "cỗ vũ, cổ động cho ai hay việc gì đó”
  IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • I root for my national football team.
    • I’m rooting for Croatia this World Cup. The team has shown great fighting spirit, and has defeated many strong opponents on their way to the semi-final”.(“Tớ đang cổ vũ cho đội Croatia trong kì WC này. Họ thể hiện tinh thần chiến đấu quá tuyệt vời và đã bón hành cho một loạt các đội mạnh khác để vào bán kết”.)

    4. STAND

    • Từ này ngoài có nghĩa là "đứng", còn có nghĩa là "chịu đựng, trải qua một việc gì đó”

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • I can't stand doing that job.
    • “I honestly don’t understand why Tree Pooh could be a famous singer. Sure she’s confident and her songs have some quite catchy tunes, but I just can’t stand her voice!” => “Cháu thật sự chả hiểu sao Tree Pooh có thể thành ca sĩ nổi tiếng được. Đúng là chị ấy tự tin, và giai điệu các bài hát nghe cũng bắt tai, cơ mà cháu không chịu nổi chất giọng của chị ấy!”

    5. BOMB

    • Từ này ngoài có nghĩa là "quả boom", thì nó còn có nghĩa là "gây thất vọng”

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • The first version is great, but the next version bombed
    • “The first movie was a hit, but the sequel bombed. Although the visual effects are pretty impressive, the plot was too complex and confusing. And my god the acting was terrible!”(“Phần đầu phim này thành công lắm, nhưng phần sau thì dở ẹc. Kĩ xảo thì cũng đẹp phết đấy, cơ mà cốt truyện thì vừa phức tạp vừa khó hiểu. Và giời ơi diễn xuất thì quá tệ!”)

    6. can’t/couldn’t help doing something

    • Từ này ngoài có nghĩa là "giúp đỡ", thì trong cụm "can’t/couldn’t help doing something" còn có nghĩa là "không thể thay đổi hành vi hoặc cảm xúc, hoặc để ngăn mình làm điều gì đó”

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • I can’t help the way I feel about him.

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK