TRANSCRIPT BÀI TẬP MULTIPLE CHOICE IELTS LISTENING

· Listening,Transcript

Bên cạnh hướng dẫn Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript bài tập Multiple Choice IELTS Listening.

Transcript bài tập Multiple Choice IELTS Listening

1. Chuyên đề 1

2. Chuyên đề 2

3. Chuyên đề 3

4. Chuyên đề 4

5. Chuyên đề 5

6. Chuyên đề 6

7. Chuyên đề 7

8. Chuyên đề 8

9. Chuyên đề 9

10. Chuyên đề 10

11. Chuyên đề 11

12. Chuyên đề 12

13. Chuyên đề 13

14. Chuyên đề 14

15. Chuyên đề 15

16. Chuyên đề 16

17. Chuyên đề 17

18. Chuyên đề 18

19. Chuyên đề 19

20. Chuyên đề 20

21. Chuyên đề 21

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK