CÁCH PHÁT ÂM /a:/ (a dài) TRONG TIẾNG ANH

· Pronunciation

Bên cạnh tìm hiểu phương pháp học Speaking hiệu quả, thì phát âm cũng là điều quan trọng giúp bạn nói tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ. Trong bài viết này, IELTS TUTOR hướng dẫn cách phát âm /a:/ (a dài) trong tiếng Anh.

I. Cách phát âm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mở rộng miệng như đang ngáp, hàm dưới đưa xuống một chút.
 • Lưỡi thả lỏng, hạ thấp, đầu lưỡi đặt tại phía sau của răng cửa ở hàm dưới.
 • Nhẹ nhàng phát âm /a:/. 
 • Ngân dài hơn chữ “a” trong bảng chữ cái Tiếng Việt. (IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách phân biệt nguyên âm dài và nguyên âm ngắn trong tiếng Anh).
Cách phát âm nguyên âm dài
Cách phát âm nguyên âm dài

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • large farm : trang trại lớn
 • car park : bãi đỗ xe ô tô
 • smart artist : người họa sĩ thanh lịch
 • dancing class : lớp học nhảy
 • smart answer : câu trả lời thông minh
 • I will ask my aunt about that dance. : Tôi sẽ hỏi dì tôi về điệu nhảy đó.
 • I last saw him in the park this afternoon. : Tôi nhìn thấy ông ấy lần cuối ở công viên chiều nay.
 • The car park is not far from the garden. : Bãi đỗ xe không xa khu vườn.
 • There are many film stars in this large bar. : Có nhiều ngôi sao điện ảnh trong quán bar lớn này.

II. Dấu hiệu nhận biết

1. Những từ chứa “a”, theo sau là “r”

IELTS TUTOR xét ví dụ:

2. Những từ có chứa “ua” hoặc “au”

IELTS TUTOR xét ví dụ:

III. Phân biệt âm dễ nhầm lẫn

IV. Luyện tập phát âm câu hoàn chỉnh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 

It's a farm cart. (IELTS TUTOR giới thiệu thêm cách phát âm mạo từ "a" và "the" trong tiếng Anh).

 • /ɪts ə fɑːrm kɑːrt/

I park the car. (IELTS TUTOR gợi ý thêm từ vựng topic Park trong IELTS Speaking).

 • /aɪ pɑːrk ðə kɑːr/

Are the stars from Mars? (IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách phát âm đuôi "s" ở danh từ số nhiều)

 • /ɑːr ðə stɑːrz frəm mɑːrz/

He carved a large heart in the bark.

 • /hi cɑːrvd ə lɑːrdʒ hɑːrt ɪn ðə bɑːrk/

The hard part is to start the car. (IELTS TUTOR giới thiệu thêm cách phát âm /t/ trong tiếng Anh).

 • /ðə hɑːrd pɑːrt ɪz tə stɑːrt ðə cɑːr/.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK