CÁCH PHÁT ÂM /ɒ/ TRONG TIẾNG ANH

· Pronunciation

Để giao tiếp tiếng Anh lưu loát, bạn nhất thiết phải học phát âm tiếng Anh. Thấu hiểu điều đó, bên cạnh cung cấp phương pháp học IELTS Speaking hiệu quả. Trong bài viết này, IELTS TUTOR giới thiệu cách phát âm / ɒ / trong tiếng Anh.

I. Bảng phiên âm IPA

II. Cách phát âm

CÁCH PHÁT ÂM /ɒ/ TRONG TIẾNG ANH

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lưỡi thả lỏng và hạ đầu lưỡi xuống ngay phía sau răng cửa hàm dưới.
 • Môi mở, hơi tròn, hơi hướng về phía trước.
 • Âm được phát ra từ sâu trong cổ họng.
 • Âm phát ra ngắn và dứt khoát.
 • Âm /ɒ/ được phát âm giống chữ “o” trong tiếng việt.
 • Phát âm một âm ngắn để đọc chữ “o” rồi khựng lại.

IELTS TUTOR xét ví dụ câu và cụm từ chứa nguyên âm ngắn /ɒ/:

 • common problems : những vấn đề thường gặp (IELTS TUTOR gợi ý thêm cách paraphrase từ problem)
 • a box of chocolates : một hộp sôcôla (IELTS TUTOR giới thiệu thêm về đơn vị tính trong tiếng Anh)
 • stop shopping : dừng mua sắm
 • hot job : công việc nhiều người muốn
 • The clock costs not much : Cái đồng hồ này không tốn nhiều tiền lắm.
 • I want my dog to be strong : Tôi muốn con chó của tôi thật khỏe.
 • What do you want to watch now? : Bạn muốn xem gì bây giờ?
 • Bob got on the wrong bus and got lost : Bob lên nhầm xe buýt và bị lạc.

III. Dấu hiệu nhận biết

1. “o” thường được phát âm là /ɒ/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

2. Trong các từ có “w” hoặc “q” (phát âm là /w/) kết hợp với “a” (Trừ trường hợp sau “a” là “l”)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

IV. Phân biệt âm dễ nhầm lẫn

IELTS TUTOR hướng dẫn phân biệt âm dễ nhầm lẫn với /ɒ/ là âm /ɔː/.

V. Sự khác biệt giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ về cách phát âm / ɒ / theo giọng Anh - Mỹ:

VI. Các lỗi thường gặp

1. Lỗi phát âm nguyên âm ngắn /ɒ/ kéo dài

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ: hot

2. Lỗi phát âm dựa vào dạng chính tả trong tiếng Việt

IELTS TUTOR lưu ý:

VII. Luyện tập phát âm câu hoàn chỉnh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

John’s gone to the shops. (IELTS TUTOR gợi ý thêm từ vựng topic Shopping)

 • /dʒɒnz gɒn tə ðə ʃɒps/

Have you got a lot of shopping? (IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách dùng "a lot of" và "lots of".)

 • /hæv ju gɒt ə lɒt əvˈʃɒpɪŋ/

I took my dog for a long walk in the park. (IELTS TUTOR gợi ý thêm cách phát âm mạo từ "the" và "a" trong tiếng Anh).

 • /aɪ tʊk maɪ dɒg fə(r) ə lɒŋ wɔːk ɪn ðə pɑːk/

She said the coffee wasn’t very good, but I thought it was. (IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách dùng và paraphrase từ "very" trong tiếng Anh).

 • /ʃi sed ðə 'kɒfi ˈwɒznt 'veri gʊd bət aɪ θɔːt ɪt wɒz/

Mary took the wrong bus and got lost yesterday.

 • /'meri tʊk ðə rɒŋ bʌs ən gɒt lɒst ˈjestədeɪ/

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK