TRANSCRIPT ĐỀ THI IELTS LISTENING TEST 2

· Listening,Transcript

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing và hướng dẫn cách học IELTS Listening hiệu quả, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript đề thi IELTS Listening Test 2.

Transcript đề thi IELTS Listening Test 2

1. Đề số 1

2. Đề số 2

3. Đề số 3

4. Đề số 4

5. Đề số 5

6. Đề số 6

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK