TRANSCRIPT BÀI TẬP DẠNG SHORT ANSWER IELTS LISTENING

· Listening,Transcript

Bên cạnh hướng dẫn Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writingLuyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript bài tập dạng Short Answer IELTS Listening.

Transcript bài tập dạng Short Answer IELTS Listening

1. Chuyên đề 1

2. Chuyên đề 2

3. Chuyên đề 3

4. Chuyên đề 4

5. Chuyên đề 5

6. Chuyên đề 6

7. Chuyên đề 7

8. Chuyên đề 8

9. Chuyên đề 9

10. Chuyên đề 10

11. Chuyên đề 11

12. Chuyên đề 12

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK