TRANSRIPT ĐỀ THI THỬ IELTS LISTENING

· Listening,Transcript

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript đề thi thử IELTS Listening.

Transcript đề thi thử IELTS Listening

1. Đề 1

2. Đề 2

3. Đề 3

4. Đề 4

5. Đề 5

6. Đề 6

7. Đề 7

8. Đề 8

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK