Speaking 1/21 Part 2

· Speaking

Đọc thật kĩ hướng dẫn ở dưới đây của IELTS TUTOR nhé

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

1. Dạng Describe a person

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả 10 đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành 4 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm 

1.1. Nhóm 1: animal

1. Describe a wild animal you were once close to >> Từ vựng topic Animal mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

1.2. Nhóm 2: famous person (thường người nổi tiếng ăn mặc cũng khác người thường)

1. Describe a famous person you are interested in Câu hỏi & Từ vựng topic Stars / Famous people Part 1 nên sẽ không chuẩn bị nữa nhé

2. Describe a person who you think wears unusual clothes >> Câu hỏi & từ vựng topic Clothes

1.3. Nhóm 3: có thể chọn mô tả người thân trong gia đình có những nét tính cách tốt như đề mô tả ở dưới

1. Describe the politest person you know

2. Describe a person who is full of energy >> >> Bài này sẽ liên quan trực tiếp đến topic Work mà IELTS TUTOR đã cho các bạn lớp IELTS SPEAKING ONLINE học ngay từ đầu, phải ôn lại

3. Describe a person who is very open >> Bài này IELTS TUTOR có hướng dẫn ở phần part 3 câu hỏi về sự khác biệt, nên sẽ không cần chuẩn bị lại, tham khảo kĩ về từ vựng & câu hỏi topic Emotion IELTS

4. Describe an intelligent person you know >> từ vựng & câu hỏi topic Intelligence IELTS 

5. Describe a person who helps others in their spare time >> Từ vựng & câu hỏi topic HELP

6. Describe a person in your family that you admire >> Từ vựng & câu hỏi topic Family

1.4. Nhóm 4: mô tả 1 gia đình

1. Describe a family (not your own) you like and happy to know >> từ vựng & câu hỏi topic happiness

2. Dạng Describe an object

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 22 đề của dạng Describe an object có thể chia nhỏ thành 10 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

2.1. Nhóm 1: mô tả vật gắn liền với tuổi thơ mà được gia đình giữ lâu ngày

1. Describe something important that your family has kept for a long time >> Cách trả lời "Describe something important that your family has kept for a long time"
2. Describe a toy you got in your childhood >> Cách trả lời "Describe a toy you got in your childhood"
3. Describe a thing you bought and felt pleased about.

2.2. Nhóm 2: chuẩn bị về bộ phim, nhạc, sách... mình thích

Trong nhóm này, IELTS TUTOR lưu ý nên chọn những book, film hay câu nói mà mang tính khích lệ hoặc tạo động lực (motivation) sẽ dễ triển khai ý

1. Describe a book you read that you found useful >> Từ vựng topic book
2. Describe a sentence or a few words you like from a poem or a song
3. Describe a movie/film that made you laugh >> Từ vựng & câu hỏi Part 3 câu này sẽ gần giống với câu hỏi & từ vựng Part 1 topic laugh, nên không cần chuẩn bị nữa nhé
4. Describe one area of science (medicine, physics and etc.) that sounds interesting to you >> Cách trả lời "Describe one area of science that sounds interesting to you"

5. Describe a film that made you think a lot >> Từ vựng & câu hỏi topic film

2.3. Nhóm 3: mô tả hành động ồn ào, quấy khóc của đứa trẻ

1. Describe someone or something that made a lot of noise >> Từ vựng & Câu hỏi topic noise

2. Describe a misbehavior of children in public.

2.4. Nhóm 4: mô tả tin tức (ví dụ tin thời tiết tốt)

1. Describe a kind of weather you like >> Từ vựng & Câu hỏi topic Weather

2. Describe a piece of good news you received.
3. Describe a piece of international news you have just recently heard >> Part 3, topic Newspaper & Magazine câu hỏi & từ vựng sẽ gần giống với Part 1 nên không cần chuẩn bị nữa nhé

  2.5. Nhóm 5: việc mình vượt qua 1 thử thách gì đó và giờ mình có thể hướng dẫn cho người khác được, có thể là môn thể thao gì đó

  1. Describe a skill that you think you can teach other people >> Bài này sẽ liên quan trực tiếp đến topic Work / Study mà IELTS TUTOR đã cho các bạn lớp IELTS SPEAKING ONLINE học ngay từ đầu, phải ôn lại

  2. Describe a difficult challenge you came across at one time in your life >> Từ vựng & Câu hỏi topic Challenge 

  3. Describe a sport you would like to learn in the future >>Từ vựng & câu hỏi Part 3 câu này sẽ gần giống với câu hỏi & từ vựng Part 1 topic sports, nên không cần chuẩn bị nữa nhé

  2.6. Nhóm 6: mô tả công việc, công ty

  1. Describe a perfect job you want to do in the future >> Bài này sẽ liên quan trực tiếp đến topic Work / Study mà IELTS TUTOR đã cho các bạn lớp IELTS SPEAKING ONLINE học ngay từ đầu, phải ôn lại
  2. Describe an ambition that you have had for a long time.

  3. Describe a part-time or short-term job you would like to do in a foreign country.
  4. Describe a large company that you are interested in.

  2.7. Nhóm 7: mô tả nét văn hoá

  1. Describe a tradition of a festival in your country >> Câu hỏi & từ vựng topic festival

  2. Describe a foreign country (culture) you want to know more about

  2.8. Nhóm 8: mô tả thành phố

  1. Describe a part of a city or town that you enjoy visiting >> Câu hỏi & Từ vựng bài này sẽ có phần giống với topic Hometown nên mình tự ôn

  2. Describe a city you have been to and would like to visit again.

  2.9. Nhóm 9: mô tả công trình nghệ thuật, mình có chụp ảnh công trình đó

  1. Describe an art exhibition you have visited.

  2. Describe a public building you enjoyed visiting >> Ở nhóm đề này, các bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR mở lại bài Describe a place, có bài describe a park đã làm rồi, nhớ ôn lại

   3. Describe a photo taken by you >> Từ vựng & câu hỏi topic photography

   2.10. Nhóm 10: mô tả ngôi nhà

   1. Describe a friend’s home you visited but you don’t want to live there.

   4. Dạng describe an event

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Trong 23 đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 5 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

   4.1. Nhóm 1: Mô tả 1 lần mà mình khuyên (có thể là người bạn cũ của mình) về việc gì đó và cuộc nói chuyện này mình cảm thấy thú vị vì có sự thay đổi về opinion của mình

   IELTS TUTOR lưu ý:

   1. Describe a time when you encouraged someone to do something that he/she didn’t want to do.
   2. Describe a time when you gave others advice

   3. Describe an interesting conversation you had with someone.

   4. Describe a time when you told an important truth to your friend.
   5. Describe a time you made a promise to someone.
   6. Describe an experience when you changed your opinion.
   7. Describe a good decision you made recently >> Câu hỏi & Từ vựng topic DECISION
   8. Describe a time you got into contact with an old friend.

   4.2. Nhóm 2: Có thể mô tả chuyến đi nào đó mà mình chán, hoặc việc gì đó mà mình quên làm dẫn đến gặp vấn đề với máy tính

   1. Describe a time when you felt bored.

   2. Describe a time when someone told you something you are not interested in.
   3. Describe a short trip you often do but you don’t like.
   4. Describe an event you experienced but you didn’t like the music played there.
   5. Describe a time when you had a problem with using the computer.

   6. Describe a thing you once forgot to do.

   4.3. Nhóm 3: mô tả sự kiện gì đó mình xem trực tiếp

   1. Describe a live sports event you watched before >> Cách trả lời "Describe a live sports event you watched before"

   2. Describe an activity you attend occasionally which is a bit expensive.
   3. Describe an occasion when you waited in line for something.

   4. Describe a time when you were a member of a team.

   4.4. Nhóm 4: có thể mô tả sự kiện mình dùng trí tưởng tượng & thắng giải

   1. Describe a time when you won a prize >> Từ vựng & câu hỏi topic prize

   2. Describe a time when you used imagination >> Từ vựng topic imagine

   4.5. Nhóm 5: mô tả chuyến đi du lịch nước ngoài lần đầu mình ăn món địa phương và nói chuyện, và đi lạc đường

   1. Describe a time when you first talked to others in a foreign language.
   2. Describe an occasion when you lost your way.

   3. Describe a time when you first ate a kind of food

   IV. BÀI TẬP

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

    Bài tập (Part 2)

    Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau và nộp giáo viên nhé

    Các đề sẽ take note bao gồm:

    1. Describe a wild animal you were once close to >> Câu hỏi số 4 là: Why you like it?

    2. Describe a person who you think wears unusual clothes >> Câu hỏi số 4 là: Why do you consider that his/her clothing choices are weird?

    3. Describe a person who helps others in their spare time >> Câu hỏi số 4 là: How do you feel about this person?

    4. Describe a family (not your own) you like and happy to know >>Câu hỏi số 4 là: and explain why you like this family.

    5. Describe a toy you got in your childhood.

    >>Câu hỏi số 4 là: and explain why it was a special toy for you.

    6. Describe a sentence or a few words you like from a poem or a song >> Câu hỏi số 4 là: How do you feel about it?

    7. Describe one area of science (medicine, physics and etc.) that sounds interesting to you >> Câu hỏi số 4 là: Why are you interested in it?

    8. Describe a misbehavior of children in public >> Câu hỏi số 4 là: And explain how you felt about it?

    9. Describe a kind of weather you like>> Câu hỏi số 4 là: And explain why you like this type of weather.

    10. Describe a piece of international news you have just recently heard >> Câu hỏi số 4 là: Explain it how you felt about this piece of international news?

    11. Describe an ambition that you have had for a long time >> Câu hỏi số 4 là: And explain why you have this ambition?

    12. Describe a large company that you are interested in >> Câu hỏi số 4 là: and explain how you became interested in this company.

    13. Describe a tradition of a festival in your country >> Câu hỏi số 4 là: And explain how you feel about it?

    14. Describe a city you have been to and would like to visit again >> Câu hỏi số 4 là: And explain why you like it

    15. Describe an art exhibition you have visited >> Câu hỏi số 4 là: Explain your impression of the exhibition.

    16. Describe a photo taken by you >> Câu hỏi số 4 là: How you felt about the photo.

    17. Describe a friend’s home you visited but you don’t want to live there >> Câu hỏi số 4 là: Why don’t you want to live there?

    18. Describe a time when you told an important truth to your friend >> Câu hỏi số 4 là: Explain why it was important for you to tell the truth to your friend.

    19. Describe a good decision you made recently >> Câu hỏi số 4 là: And explain how you felt about it?

    20. Describe a short trip you often do but you don’t like >> Câu hỏi số 4 là: Explain why you do not like this trip?

    21. Describe a time when you had a problem with using the computer. >> Câu hỏi số 4 là: and explain why you used the internet to solve this problem.

    22. Describe an occasion when you waited in line for something >> Câu hỏi số 4 là: and explain how you felt while you were waiting

    23. Describe a time when you used imagination>> Câu hỏi số 4 là: and explain how you felt about it.

    24. Describe an occasion when you lost your way >> Câu hỏi số 4 là: and explain how you eventually found your way.

    25. Describe a time when you first ate a kind of food >> Câu hỏi số 4 là: And explain whether or not you liked this food

    IELTS TUTOR Lưu ý:

    • Không take note cả 4 câu mà chỉ take note câu hỏi cuối cùng trong Cue Card (đọc lưu ý phía dưới để biết câu hỏi nào sẽ take note), vì 3 câu đầu nếu học kĩ những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì kiểu gì cũng trả lời được
    • Chỉ take note câu hỏi cuối cùng của những đề IELTS TUTOR list ở trên vì đọc kĩ hướng dẫn ở trên sẽ thấy những đề này là những đề gốc (tức là có thể dựa vào những đề này để đá qua các đề khác được, nhớ đọc lại kĩ hướng dẫn phía trên để hiểu thêm)
    • Khi take note câu số 4 của cue card 
     • Đối với câu why: take note 2 main idea, trong mỗi main idea có supporting idea & example (tuỳ đề), không take note 3 main idea 
     • Đối với câu how you felt (take note Theo đúng Firstly > Then > Finally không triển khai tuỳ hứng)
     • Đọc kĩ lại cách take note mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để take note cho đúng (chỉ take note câu số 4 cuối cùng nhé)
    • Câu cuối cùng trong cue card của các đề trên sẽ là:
     • Từ đề 1-10: why you want to talk about this / it / him… (tuỳ đề bài mà thay thế vào)
     • Từ đề 11-16:  And explain how you felt about that (tuỳ vào đề bài mà chia thì cho đúng) 

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK