Cách trả lời câu hỏi số 4 "How do you think of this person?" IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi số 4 "How do you think of this person?" IELTS SPEAKING PART 2

I. Cách trả lời câu hỏi số 4 "How do you think of this person?

 • Để trả lời câu hỏi số 4 "How do you think of this person" thì có thể triển khai như sau:
  • Cảm nhận chung về người đó (hâm mộ, yêu thích, ghét...) người nào đó vì (đặc điểm 1) & (đặc điểm 2)
   • Main idea 1: nói về đặc điểm 1 >> Supporting idea >> Example 
   • Main idea 2: nói về đặc điểm 2 >> Supporting idea >> Example 
 • IELTS TUTOR lưu ý:
  • Giả sử không có nhiều ý để trả lời luôn 2 đặc điểm vì sao lại (thích, hâm mộ, ghét...) người nào đó, có thể trả lời chỉ 1 đặc điểm, tuy nhiên thay vì cho 1 supporting idea có thể cho 2 supporting idea hoặc cho 2 examples để kéo dài câu trả lời ra nhé 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

Describe a person you think has interesting ideas or opinions

 • Who this person is

 • How do you know this person

 • What kinds of ideas and opinions he/she has

 • How do you think of this person

Để trả lời câu số 4 How do you think of this person của đề này có thể triển khai như sau:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • IELTS TUTOR có đính kèm bài làm của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 ở đây bạn học sinh trả lời câu 4 khá đầy đủ tuy nhiên main idea bạn ghi 2 đặc điểm là talent & conscientiousness nhưng lại không phân rõ ra ràng thành Main idea 1 & 2 như hướng dẫn ở trên như của IELTS TUTOR thành ra bố cục vẫn chưa chặt chẽ, có thể tham khảo cách trả lời câu số 4 chặt chẽ hơn như sau:
  • In my opinion, I really admire him because of his talent and conscientiousness
   • When it comes to his proven capability, I have to say that he is a knowledgeable and wise person. Therefore, whenever I have some questions, he will be the first one I turn to for help because he is always able to explain something complicated and difficult in an easy and simple way
   • Speaking of his perseverance, lấy hết đoạn của bạn học sinh của IELTS TUTOR mà được đóng khung đỏ phía dưới....
Cách trả lời câu hỏi số 4 "How do you think of this person?" IELTS SPEAKING PART 2

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK