Các điểm cần chú ý để đạt điểm cao IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Các điểm cần chú ý để đạt điểm cao IELTS SPEAKING

1. Sử dụng đúng & đa dạng thì (tenses) IELTS SPEAKING

2. Đa dạng về cấu trúc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong một bài nói, không nên sử dụng một cấu trúc câu mà nên sử dụng linh hoạt nhiều cấu trúc câu khác nhau để tăng tính linh hoạt cho bài nói và tính tự nhiên cho bài nói của mình, qua đó thể hiện khả năng tiếng anh của bản thân người nói.
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • Do you think most people watch TV for education or for entertainment? I think people watch TV primarily for entertainment. There are far more entertainment programmes than educational ones, and in my experience most people treat television as a form of relaxation in the evening. If I think about the most popular TV programmes in the UK, such as talent shows like ‘X Factor’ or soap operas like ‘Eastenders’, the focus is definitely on entertainment rather than education.
  • IELTS TUTOR giải thích: người nói đã sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau như:
   • Cấu trúc câu dùng để thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân “I think..”
   • Câu có chủ ngữ giả “ There are…”
   • Câu điều kiện “If..”

3 Sử dụng linh hoạt các loại câu (tránh dùng nhiều câu đơn)

IELTS TUTOR có hướng dẫn Tránh dùng nhiều câu đơn

4. Sử dụng văn phong phù hợp

Nên sử dụng các cấu trúc mà người bản ngữ hay dùng khi họ bắt đầu nói về một chủ đề nào đó hay khi họ bày tỏ quan điểm của mình để bài speaking thêm phần tự nhiên và gần gũi với ngôn ngữ nói hằng ngày.

 • I would like to talk about…
 • I prefer to talking about…
 • Well, …
 • I’d much rather …
 • I think …

Ngoài ra những fluency markers cũng sẽ làm bài nói tự nhiên và trôi chảy hơn nhiều đó:

 • You know
 • To be honest
 • Frankly speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK