Ôn tập dạng"CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI"IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Ôn tập dạng CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Câu hỏi cần trả lời CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI IELTS SPEAKING PART 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 3 có 7 dạng câu hỏi thường gặp trong bài này học sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi sau đây đi sâu vào từng dạng nhé: 
 • Các câu hỏi cần trả lời:
  • How have mobile phones and the Internet improved the way people communicate today?
  • How have games changed in the past few decades?
  • How is the way children are brought up today in Vietnam different from when your parents were young?
  • How is the way people make friends today different from the way people made friends years ago?
  • Are the attitudes of young people today towards old people the same as they used to be years ago?
  • Do you think watching TV will grow in popularity in the future? 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking