CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI IELTS SPEAKING PART 3

I. KIẾN THỨC LIÊN QUAN

II. CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI TRONG IELTS SPEAKING PART 3

1. Dạng câu hỏi

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng câu hỏi này là dạng mà chắc chắn đi thi sẽ gặp nhé, nên phải ôn cho kĩ
  • HOW HAVE / HAS …. CHANGED RECENTLY IN YOUR COUNTRY?

2. Cách trả lời

Tốt nhất cách làm cho dạng câu hỏi này là

  • Nêu 1 ý ở quá khứ 
  • Nêu 1-2 ý ở hiện tại (nói về sự thay đổi) 

Nên nói về điều gì đã làm nên sự thay đổi đó (Internet, technological advances)

3. Template

IELTS TUTOR lưu ý Template:

  • Generally speaking, people used to… In a traditional and conventional way, such as… 
    • (Nhớ cho supporting idea >> Example)
  • But now, an increasing number of people choose to…, including…
    • (Nhớ cho supporting idea >> Example)

4. Ví dụ

HOW HAS PEOPLE’S WAY OF COMMUNICATING CHANGED RECENTLY IN YOUR COUNTRY?

HOW HAS FAMILY RELATIONSHIP CHANGED RECENTLY IN YOUR COUNTRY?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK