Ôn tập"Nhóm câu hỏI yêu cầu liệt kê"IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Ôn tập dạng Nhóm câu hỏI yêu cầu liệt kê IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Câu hỏi cần trả lời Nhóm câu hỏI yêu cầu liệt kê IELTS SPEAKING PART 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 3 có 7 dạng câu hỏi thường gặp trong bài này học sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi sau đây đi sâu vào từng dạng nhé: 
 • Các câu hỏi cần trả lời:
  • What sorts of things can people do when they reach the legal age of adulthood?
  • What role do you think a teacher should play on school excursions?
  • What factors determine how people decide which country to go to?
  • What service industries are there in your home town? 
  • Do you think it's possible for everyone to become an artist?
  • What do you think is the function of advertising?
  • Besides letter, what are some other ways to communicate with someone?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking