CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI YÊU CẦU TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI YÊU CẦU TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời

1. Nhóm câu hỏi yêu cầu liệt kê các sự vật, yếu tố, nguyên nhân của sự việc nào đó

1.1. What kinds of...are there/ do people often...?

1.2. What are the reasons for / values of...?

2. Nhóm câu hỏi ngầm yêu cầu ủng hộ hành động nào đó

Should (all) people do...?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK