CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM IELTS SPEAKING PART 3

I. KIẾN THỨC LIÊN QUAN

II. CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM IELTS SPEAKING PART 3

1. Dạng câu hỏi

WHAT ARE THE PROS AND CONS OF…?

Nếu đề đã hỏi PROS AND CONS tức là phải có cả mặt tốt và mặt hại

2. Cách trả lời

IELTS TUTOR hướng dẫn ​Cách trả lời

 • Nêu 1-2 ưu điểm (Nhớ ở mỗi main idea cũng phải có supporting idea và example nhé) 
 • Nêu 1-2 khuyết điểm (cũng có main idea >> supporting idea >> example)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tuỳ vào đề mình có nhiều ý tứ để trả lời hay không mà lựa chọn nên là 1 hay 2 main ideas
 • Nếu gặp bài không có ý thì có thể nêu:
  • 1 ưu điểm (chú ý là nên giải thích kĩ hơn hoặc cho thêm 1-2 ví dụ)
  • 1 khuyết điểm (chú ý là nên giải thích kĩ hơn hoặc cho thêm 1-2 ví dụ)

3. Template

IELTS TUTOR lưu ý:

Nêu ưu điểm: Well, on the one hand, … is beneficial in many ways

 • Firstly, ưu điểm 1 
  • (Supporting idea >> Example)
 • More importantly, / Most importantly,…
  • (Supporting idea >> Example)

Nêu nhược điểm: Well, on the one hand, … is disadvantageous in many ways

 • Firstly, ưu điểm 1
  • (Supporting idea >> Example)
 • More importantly, / Most importantly,…
  • (Supporting idea >> Example)

4. Từ vựng

IELTS TUTOR lưu ý Các cặp từ nói về khuyết điểm:

 • Pros and cons
 • Advantages & disadvantages 
 • Benefits & drawbacks 
 • Merits & Demerits 
 • Everything has 2 sides and so does traveling alone ==> Dùng cái này nếu cho rằng pros = cons 

5. Ví dụ

WHAT ARE THE PROS AND CONS OF LIVING WITH OLD PEOPLE?

WHAT ARE THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF RAISING PETS?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK