Ôn tập dạng"Câu hỏi về ưu / khuyết điểm"IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Ôn tập dạng Câu hỏi về ưu / khuyết điểm IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Câu hỏi cần trả lời Câu hỏi về ưu / khuyết điểm IELTS SPEAKING PART 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 3 có 7 dạng câu hỏi thường gặp trong bài này học sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi sau đây đi sâu vào từng dạng nhé: 
 • Các câu hỏi cần trả lời:
  • Are there any advantages to being old?
  • Are there any drawbacks from the development of tourism?
  • What would be the advantages and disadvantages of having a global language?
  • What benefits do people derive from doing exercise?
  • What is the value of art for society?
  • What are the benefits for family members watching TV together?
  • Do you think there are any advantages of working at night?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking