Trả lời câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "Headphones" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "Headphones" IELTS SPEAKING

I. Trả lời câu hỏi

  IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

  1. Do you use headphones? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi "Do you use headphones?" IELTS SPEAKING PART 1  
  2. When do you use headphones? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi "When do you use headphones?" IELTS SPEAKING PART 1
  3. What type of headphones do you use? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi "What type of headphones do you use?" IELTS SPEAKING PART 1 
  4. In what occasions will you not use headphones? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi "In what occasions will you not use headphones?" IELTS SPEAKING PART 1
  5. In what conditions, you won't use headphones? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi "In what occasions will you not use headphones?" IELTS SPEAKING PART 1

  II. Từ vựng

  IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Headphones" IELTS

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK