Cách trả lời câu hỏi"In what occasions will you not use headphones?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi"In what occasions will you not use headphones?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Câu hỏi khác cùng topic

  IELTS TUTOR lưu ý:

   1. Do you use headphones? 
   2. When do you use headphones? 
   3. What type of headphones do you use? 
   4. In what occasions will you not use headphones?

   II. Từ vựng

   IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Headphones" IELTS

   III. Cách trả lời câu hỏi"In what occasions will you not use headphones?"

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Main idea: I don’t use them when I am with friends and family. 
   • Supporting idea: I think it’s rude to use them while interacting with people, and I should be paying full attention to them. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "think" tiếng anh
   • Example: 

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc