Trả lời câu hỏi & Từ vựng topic Barbecue trong IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp câu hỏi & từ vựng topic Barbecue IELTS SPEAKING

1. Trả lời câu hỏi thường gặp topic Barbecue IELTS SPEAKING

    IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

    2. Từ vựng thường gặp topic Barbecue IELTS SPEAKING

    IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Barbecue

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK