Cách trả lời When do you travel by car?IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript] nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời When do you travel by car? IELTS SPEAKING PART 1

I. Câu hỏi Topic CAR TRIP IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

  • Do you like to travel by car?
  • Where is the farthest place you travelled to by car?
  • Do you like to sit in the front or back when travelling by car?
  • When do you travel by car?

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Từ vựng Topic Transport

IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic Transportation

III. Cách trả lời When do you travel by car?

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc