Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(HS đạt 7.5)

· Speaking,Bài sửa

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study

I. Đề bài

II. Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic work/study

Bạn này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Bạn này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK