Khi Nào Bỏ Âm Cuối trong phát âm tiếng anh?

· Pronunciation

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Khi Nào Bỏ Âm Cuối trong phát âm tiếng anh?

I. Phát âm cuối tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Phát âm cuối trong tiếng anh

II. Khi Nào Bỏ Âm Cuối trong phát âm tiếng anh?

1. Nuốt âm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi có hai hay nhiều phụ âm đi với nhau , sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. 

IELTS TUTOR xét ví dụ với từ “doesn’t” nhé.

 • She doesn(’t) love Jack
  • Trong câu trên âm /t/ nằm giữa hai phụ âm là /n/ và /l/ nên sẽ bị lược bỏ để giúp người nói dễ dàng hơn. 
  • Nếu đọc thêm âm /t/, cuộc nói chuyện sẽ bị ngắt quãng và tạo ra giọng điệu không tự nhiên.

2. Nối âm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi có một phụ âm đứng trước nguyên âm, chúng ta sẽ nối hai âm đó lại với nhau. Phụ âm cuối của từ trước sẽ trở thành phụ âm đầu của từ đứng sau.
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • She doesn’t always care about us.
  • Trong trường hợp dưới đây, âm /t/ đứng trước nguyên âm / ɔ/ nên sẽ được vắt sang từ “always” và đọc là /tɔ/.

IELTS TUTOR hướng dẫn nối âm tiếng anh

3. Phụ âm đứng trước phụ âm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi có hai hay nhiều hơn phụ âm cùng nhóm đứng cạnh nhau, chỉ đọc một phụ âm thôi.
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • She doesn(’t) know about it
  • Thứ nhất âm /t/ biến mất bởi vì nó đứng giữa hai phụ âm. Nhưng cả hai phụ âm này lại đều là /n/. Vậy nên để tránh bị trùng và phải nói hai lần gây mất tự nhiên, ta chỉ cần đọc một âm /n/ mà thôi.

�Có thể thấy rõ điều này khi phân tích phát âm của âm /t/ mà IELTS TUTOR có hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK