Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Media (HS đạt 7.5)

· Speaking,Bài sửa

Bên cạnh học kĩ các từ vựng về online shopping là một topic thường được ra thi trong IELTS WRITING và IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cung cấp Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Media (3 lần sửa &làm bài)

I. Đề bài

II. Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Media

Bạn này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Bạn này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK