Phân biệt phát âm G, J & Z tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt phát âm G, J & Z tiếng anh

I. Cách phân biệt phát âm G, J & Z tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Để phân biệt “G vs J vs Z” cần so sánh phát âm phụ âm đầu và nguyên âm cuối.

1. G /dʒiː/

G /dʒiː/: Gồm phụ âm đầu /dʒ/ và nguyên âm /i:/

  • IELTS TUTOR lưu ý: như vậy G và J giống nhau ở cách phát âm phụ âm đầu, nhưng khác nhau ở nguyên âm sau.

IELTS TUTOR hướng dẫn kỹ cách phát âm /dʒ/ trong tiếng Anh

2. J /dʒeɪ/

J /dʒeɪ/: Gồm phụ âm đầu /dʒ/ và nguyên âm đôi /eɪ/

  • IELTS TUTOR lưu ý: cần luyện tập cách phát âm nguyên âm /i:/ và /eɪ/ để phân biệt rõ âm G và J.

IELTS TUTOR hướng dẫn kỹ cách phát âm /i://eɪ/ trong tiếng Anh

3. Z /ziː/

  • Z /ziː/: Gồm phụ âm đầu /z/ và nguyên âm /i:/ 
    • IELTS TUTOR lưu ý: như vậy âm G và Z giống nhau ở nguyên âm cuối /i:/ nhưng khác nhau về phụ âm đầu. Ngoài ra, âm Z còn có cách đọc khác là /zed/ 

IELTS TUTOR hướng dẫn kỹ Cách phát âm /z/ trong tiếng Anh

II. Bài tập phân biệt phát âm G, J & Z tiếng anh

Thử cùng IELTS TUTOR nghe 3 audio sau & điền vào chỗ trống G, J hay Z trong 3 câu sau nhé:

Câu 1: W-R-I-...-H-T

Câu 2: ...-A-C-O-B

Câu 3: E-L-I-...-A-B-E-T-H

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK