Phân biệt phát âm A / 8 & H tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt phát âm A / 8 & H tiếng anh

I. Cách phân biệt phát âm A / 8 & H tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Để phân biệt “A vs 8 vs H” cần so sánh phát âm đuôi:

1. A /eɪ/

A /eɪ/: không phát âm đuôi

  • IELTS TUTOR lưu ý: nếu là A thì sẽ không nghe ra âm cuối

2. 8 /eɪt/

  • 8 /eɪt/: phát âm đuôi /t/ 
    • IELTS TUTOR lưu ý: nếu phát âm theo Anh Mỹ người ta không phát âm âm /t/ cuối nhưng sẽ có bật hơi ở cổ họng, tham khảo kĩ cách phát âm /t/ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

3. H /eɪtʃ/

  • H /eɪtʃ/: phát âm đuôi /tʃ/ 
    • IELTS TUTOR lưu ý: âm cuối  /tʃ/ là cực kì mạnh, sẽ nghe rất rõ 

II. Bài tập phân biệt phát âm A / 8 & H tiếng anh

Thử cùng IELTS TUTOR nghe 3 audio sau & điền vào chỗ trống A / 8 hay H trong 3 câu sau nhé:

Câu 1: Well in 2012, we had diagnosed about 14 million new cases of cancer and there were about ..... million cancer deaths.

Câu 2: .... or higher, would you raise your hand?

Câu 3: we don't just live as individuals, we live embedded in ....society

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking