Cách xử lý khi gặp Topic “không đam mê, mù tịt”IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR giải đáp thêm câu hỏi của bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR là nếu chẵng may vào thi mà gặp topic không phải sở trường thì trả lời kiểu gì cho hay?

I. Hiểu tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ về 4 tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING nhớ đọc kĩ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu đã đọc về 4 tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên thì sẽ nắm rất vững rằng, giám khảo sẽ không chấm điểm thí sinh IELTS dựa vào kiến thức đúng hay sai của thí sinh về một topic mà chỉ chấm liệu thí sinh có giải thích được luận điểm mà thí sinh đưa ra một cách hợp lí, rõ ràng hay là không
  • Như vậy, với câu hỏi của bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR là nếu chẵng may vào thi mà gặp topic không phải sở trường thì trả lời kiểu gì cho hay? thì việc vào thi IELTS SPEAKING, mà vào topic bạn không đam mê chẵng hạn như Music thì phải nắm cách để câu giờ hiệu quả để từ đó mình nghĩ ra ý để trả lời nhé, chứ giám khảo sẽ không dựa vào kiến thức về music của bạn để chấm điểm cao hay là thấp 

II. Cách xử lý khi gặp Topic “không đam mê, mù tịt”

IELTS TUTOR gợi ý các cách giải quyết để chuẩn bị cho tình huống gặp phải Topic không đam mê nhé:

1. Học từ vựng theo topic

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sự thật là việc có hoàn thành kì thi IELTS SPEAKING tốt hay là không không phụ thuộc vào việc thí sinh gặp topic có đam mê hay là không, mà phụ thuộc vào lượng từ vựng dành riêng cho topic mà thí sinh đó có khả năng gặp
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ như nếu thí sinh gặp topic Music và không đam mê nhưng đã tham khảo từ vựng của topic Music mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì không đam mê vẫn có từ để nói. Ngược lại, nếu thí sinh đam mê topic này biết rất nhiều về topic Music ở Tiếng Việt mà không có khả năng chuyển ngữ sang tiếng Anh thì cũng gặp khó khăn khi gặp topic này trong IELTS SPEAKING

2. Học cách & mẫu câu câu giờ

IELTS TUTOR có hướng dẫn rất kĩ cách câu giờ hiệu quả IELTS SPEAKING nhớ tham khảo kĩ

IELTS TUTOR lấy ví dụ như đi thi và gặp topic Music là topic mà bạn thí sinh không đam mê và trong phòng thi IELTS SPEAKING gặp phải câu này

  • Do you think it is true that anyone can sing with the right training?  
    • IELTS TUTOR gợi ý trả lời theo kiểu kéo dài câu trả lời như sau, lưu ý là sau khi câu giờ thì cũng phải nêu cho ra câu trả lời chứ không phải câu giờ sau ngừng luôn thì điểm sẽ thấp:
      • To be honest, music is not really my cup of tea, so it is really difficult for me to answer, but I suppose almost anyone can be taught how to sing for below reasons. Firstly, .....(main idea >> supporting ide a>> example). Secondly,.....(main idea >> supporting ide a>> example)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK