Phân biệt Double & Doubly như adv

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt Double & Doubly như adv

1. Cách dùng Double như adv

IELTS TUTOR đã hướng dẫn cách dùng Double như adverb rồi nhé, ở đây Double sẽ thường đi với verb

2. Cách dùng Doubly như adv

2.1. Doubly dùng để nhấn mạnh mức độ nhiều hơn bình thường (thường + adj & + so)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • In pregnancy a high fibre diet is doubly important.
  • IELTS TUTOR giải thích: chỗ này doubly doubly có nghĩa là rất quan trọng 
 • Babies ' needs are very physical, doubly so with twins.
  • IELTS TUTOR giải thích: �doubly so có nghĩa là even more so, có nghĩa là nhu cầu của cặp sơ sình thì cũng càng hơn như vậy nữa 

2.2. Doubly dùng để bị/được cái gì nói gấp 2 lần / vì 2 lí do (+ adj)

there are two aspects or features that are having an influence on a particular situation.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She now felt doubly guilty; she had embarrassed Franklin, and she had cost her partner money.
   • IELTS TUTOR giải thích: Bây giờ thì cô ấy cảm thấy có lỗi vì cả 2 việc, thứ nhất là đã chọc Franklin, thứ hai là làm chồng cô í tốn tiền 
  • The new tax and the drop in house values make homeowners feel doubly penalised.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK