Ôn tập dạng"Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn"IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Ôn tập dạng câu hỏi Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Câu hỏi cần trả lời Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn IELTS SPEAKING PART 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 3 có 7 dạng câu hỏi thường gặp trong bài này học sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi sau đây đi sâu vào từng dạng nhé: 
 • Các câu hỏi cần trả lời:
  • Do you prefer to have one or two close friends or a wide circle of friends?  
  • Do you think tourism has more of a regional or a national impact on a country?
  • Do you think people generally prefer to go to a concert or to listen to recordings of music?
  • Do you prefer to watch TV or listen to the radio?
  • Which do you think is better, shopping on your own or with another person?
  • What would you prefer to work in, a big organizations or a small one? 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking