Ôn tập dạng"Câu hỏi về tầm quan trọng"IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Ôn tập dạng câu hỏi Câu hỏi về tầm quan trọng IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Câu hỏi cần trả lời Câu hỏi về tầm quan trọng IELTS SPEAKING PART 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 3 có 7 dạng câu hỏi thường gặp trong bài này học sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi sau đây đi sâu vào từng dạng nhé: 
 • Các câu hỏi cần trả lời:
  • Do you think friends are important?
  • Do you think it's important to try to save water? Why?
  • Do you think it's important for schools to have after-school activities for school children?
  • Do you think it's good for children to play competitive games? 
  • Do you think it's important to keep up with the news? 
  • Do you think it's important to have one main world language? 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking