CÁCH NỐI ÂM TIẾNG ANH

· Speaking

I. NGUYÊN TẮC NỐI ÂM

1. Nối âm giữa phụ âm cuối của từ trước và nguyên âm đầu của từ sau

Khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, chúng ta đọc nối phụ âm với nguyên âm

IELTS TUTOR Xét ví dụ:

 • “Mark up”, đọc liền là /ma:k k٨p/ 
 • "Kind of" thì sẽ đọc thành kindof có nghĩa là âm d nối với nguyên âm o lại với nhau để nói cho tự nhiên hơn 
 • “Leave it” đọc là /li:v vit/
 • “Middle East” đọc là /midlli:st/
 • “LA” (Los Angeles) đọc là /el lei/

2. Nối phụ âm với âm /h/

 • Âm /h/ thường được nối là các từ thường gặp như he, her, here...
 • Người bản xứ nói nhanh người ta thường nối phụ âm với nguyên âm ở sau, bỏ qua âm /h/ 

IELTS TUTOR Xét ví dụ:

  • I gave her a pen

  Ở đây âm /h/ của her sẽ bị bỏ qua, vậy là nối v với er luôn thành:

  • /aɪ geɪv‿hɜr‿ə pɛn/ → /aɪ geɪ vɜ rə pɛn/ 

  3. Nối âm /t/ /d/ /s/ /z/ và âm /j/

  Âm cuối /t/ /d/ /s/ /z/ nếu tiếp theo là âm /j/ thì sẽ nối lại thành những âm khác cho dễ nói hơn

  Đầu tiên phải nắm âm /t/ /d/ /s/ /z/ là những âm thuộc những từ nào nhé

  • Âm /t/ ví dụ như là meet 
  • Âm /d/ ví dụ như would
  • Âm /s/ ví dụ như là press
  • Âm /z/ ví dụ như was (âm s cuối phát âm là z) 
  • Âm /j/ ví dụ như là you

  Sau khi đã nắm được âm nào là âm /t/ /d/ /s/ /z/ /j/ thì sẽ học những nguyên tắc sau đây:

  Nguyên tắc 1: /t/ + /j/ = /tʃ/

  Âmlà phụ âm đầu của từ chair

  • IELTS TUTOR Xét ví dụ: nice to meet you sẽ đọc là /naɪs tu mit‿ju/ → /naɪs tu mi tʃu/  âm t của từ meet sẽ nối với âm j của từ you thành âm tʃu

  Nguyên tắc 2: /d/ + /j/ = /dʒ/

  /dʒ/ là phụ âm đầu của just

  • IELTS TUTOR Xét ví dụ:  would you help me? Các em thấy là nếu âm d ở cuối từ would và you đọc sẽ rất có khắn và bị vướng vậy nên âm d  + j sẽ thành /wʊd‿ju hɛlp mi/ → /wʊ dʒu hɛlp mi/

  Nguyên tắc 3: /s/ + /j/ = /ʃ/

  Âm /ʃ/ là âm đầu của từ she, nhớ học phân biệt âm s và sh nhé

  • IELTS TUTOR Xét ví dụ:  Guess your age, âm s của guess + j của your sẽ thành âm SH là:  /gɛ ʃə reɪʤ/

  Nguyên tắc 4: /z/ + /j/ = /ʒ/

  Âm /ʒ/ là của từ measure

  • IELTS TUTOR Xét ví dụ: Where's your mom, trong đó 's phát âm là z đi với j của từ your sẽ thành  /ʒ/  /wɛrz‿jər mɑm/ → /wɛr ʒər mɑm/

  II. CÁCH TRA NỐI ÂM

  Phần mềm Youglish sẽ giúp em tra được cách người nước ngoài nói cụm từ hoặc từ đó trong câu như nào, cũng như cách nối âm sao cho tự nhiên

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Hãy tham khảo thật kĩ cách tra ngữ điệu (intonation) từ hoặc cụm từ đó, nghe đi nghe lại nhiều lần và lặp lại nhé, có thể tra luôn các cụm với các cách nối âm để nghe người ta phát âm như nào và lặp đi lặp lại nhé 
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE