Cách đọc Dạng thập phân (Decimal numbers) trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn cách đọc Dạng thập phân (Decimal numbers) trong tiếng anh

1. Cách đọc các số chứa dấu “.” trước

 • Số 0 trước dấu “.” có thể được đọc là Zero /ˈzɪərəʊ/ hoặc Oh /əʊ/ hoặc Naught /nɔːt/
 • Số 0 sau dấu “.” thường được đọc là Oh
 • Dấu “.” là point /pɔɪnt/
  • IELTS TUTOR xét Ví dụ:
   • 0.1: Naught point one
   • 0.01: Naught point oh one
   • 3.123: Three point one two three
   • 6.009: Six point zero zero nine

2. Cách đọc các số có %

3. Cách đọc các phần số (Fraction)

 • Phân số được tạo thành từ hai thành phần phía trên dấu gạch (tử số) và phía dưới dấu gạch(mẫu số), trong đó IELTS TUTOR lưu ý
  • Tử số được đọc như số đếm, mẫu số đọc như số thứ tự.
   • 1/2 – one-half
   • 1/3 – one-third
   • 2/3 – two-thirds
   • 1/4 – one-fourth, one-quarter
   • 4/5 – four-fifths
   • 99/100 – ninety-nine one hundredths, ninety-nine hundredths
 • IELTS TUTOR lưu ý: 
  • ½ ~ a half /hɑːf/, ¼ ~ a quarter /ˈk(w)ɔːtə/
 • Có thể đọc phân số với cách đọc như sau:
  • 1/2 – one over two
  • 1/3 – one over three
  • 2/3 – two over three
  • 1/4 – one over four
  • 4/5 – four over five
  • 99/100 – ninety-nine over one hundred

4. Nhầm lẫn Dấu ngăn cách đơn vị số giữa Tiếng Anh & tiếng Việt

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR liệu viết 0.8 hay 0,8 là đúng trong tiếng anh nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK