Nhầm lẫn Dấu ngăn cách đơn vị số giữa Tiếng Anh & tiếng Việt

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn giải thích Nhầm lẫn Dấu ngăn cách đơn vị số giữa Tiếng Anh & tiếng Việt

1. Trái ngược giữa tiếng Anh & tiếng Việt về dấu ngăn cách đơn vị số

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tiếng Anh, để phân biệt hàng nghìn đơn vị một, người ta sử dụng dấu phảy (comma). 
 • Còn để phân biệt giữa phần nguyên và phần thập phân, người ta sử dụng dấu chấm (point).
Trái ngược giữa tiếng Anh & tiếng Việt về dấu ngăn cách đơn vị số

2. Dấu phẩy dùng để ngăn cách mỗi nhóm 3 chữ số trong tiếng Anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nên chú ý luôn sử dụng dấu phẩy khi viết những số có bốn chữ số trở lên để người đọc dễ phân biệt, ví dụ: 571,951 km
 • Cùng phân biệt sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt như sau:
  • Vietnamese: 7.892 (bảy nghìn tám trăm chín hai)
  • English : 7,892
    

3. Dấu chấm dùng cho số thập phân trong tiếng Anh

 • Cùng IELTS TUTOR phân biệt sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt như sau:
  • Vietnamese: 0,5 (không phẩy năm)
  • English: 0.5
 • Sử dụng POINT để phân biệt phần sau dấu thập phân trong số thập phân trong tiếng Anh (decimals).
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ:
   •  3.2 = three point two.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK