Lỗi sai thường gặp khi chuyển đáp án Answer Sheet IELTS LISTENING

· Listening

Những lỗi sai mà các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE LISTEING của IELTS TUTOR thường mắc phải như sau:

 • Viết xấu, viết ẩu, viết tắt khiến giám khảo không đọc được đáp án hoặc đọc sai.
 • Thiếu hoặc thừa “s” cho danh từ, nhưng phần lớn là thiếu dẫn đến việc sai danh từ số ít và số nhiều
 • Tẩy xóa nhiều 
 • Viết thừa số từ được yêu cầu. 
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ đề bài yêu cầu NO MORE THAN ONE WORD nhưng đáp án của bạn lại là “tomorrow morning”.
 • Bỏ trống những đáp án không nghe được hoặc nghe được nhưng không chắc chắn trong dạng Multiple Choice 
 • Điền cả 2 đáp án mình nghĩ 1 trong 2 đáp án là đúng, trong khi yêu cầu đề bài chỉ được điền 1 đáp án.
 • Viết tắt. 
  • Ví dụ tháng 12 ghi tắt là Dec sẽ hoàn toàn không được tính điểm.
 • Viết sai thứ ngày tháng
 • Ghi câu trả lời theo dạng WORDS trong khi câu hỏi yêu cầu ghi theo LETTERS. 
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ:
   • Thay vì viết đáp án là A,B,C… thì lại viết là Study desks….
 • Thừa ED và ING hay thiếu ED hoặc ING.
 • Ghi nhầm câu trả lời vào ANSWER SHEET. 
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ:
   • Viết câu trả lời của câu 6 vào chỗ trả lời cho câu 7.
 • Viết hoa và không viết hoa không theo quy tắc. 
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ:
   • Tên người nhưng bạn vẫn viết là “william” chẳng hạn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK