Cách tra phiên âm + cách đọc 1 từ khi thêm s/ed/ving tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách tra phiên âm + cách đọc 1 từ khi thêm s/ed/ving tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn TOP 23 Từ Điển nên dùng IELTS

II. Cách tra phiên âm + cách đọc 1 từ khi thêm s/ed/ving

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể tham khảo từ điển Collins trong đó có sẵn cách phát âm thêm s, quá khứ & ving của các từ nhé 
Cách tra phiên âm + cách đọc 1 từ khi thêm s/ed/ving

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK