Phân biệt dạng 2-question essay và Opinion essay IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR Phân biệt dạng 2-question essay và Opinion essay IELTS WRITING TASK 2

1. Phân biệt Dạng 2-question essays & Opinion essays

 • Dạng 2-question essays sẽ có sẵn 2 câu hỏi trong đề được list ra

  • In many countries, the number of people choosing to live by themselves is increasing rapidly in recent years. Why is this happening? Is this a positive and negative development for society?

   • Đây là dạng 2 Questions - nhiệm vụ của các em là trả lời 2 câu hỏi

    1. Why is this happening?

    2. Is this a positive and negative development for society?

    Nên bố cục bài văn phải là mỗi đoạn thân bài sẽ trả lời cho 1 câu hỏi

 • Dạng opinion essay chỉ có 1 câu hỏi duy nhất hỏi quan điểm của mình 
  • In some countries, many more people are choosing to live alone nowadays than in the past. Do you think this is a positive or negative development?

   • IELTS TUTOR lưu ý:

    • Đây là dạng Opinion Essay nếu các em viết theo bố cục dạng 2 Questions là sẽ bị sai Task Response nhé!

2. Cách chia bố cục 2 đoạn thân bài của 2 question essay & opinion essay

Đề bài mẫu của IELTS TUTOR:

 • Space exploration requires vast sums of money. Is the amount of money spent on space research justifiable? Could money be better spent?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này thuộc dạng 2 questions chứ không phải dạng Opinion essay nên phải chia bố cục 2 đoạn thân bài tương ứng cho từng câu hỏi của đề bài như sau:
  • Body 1: There are many justifications why I do believe that the amount of money spent on space research is unreasonable. Firstly, nêu lí do thứ nhất ra >> Supporting idea >> Example . Secondly,...
  • Body 2: In my opinion, Governmental budget can be better invested in much more urgent fields. First,...

Lí do là vì các em đang trả lời cho dạng bài 2 questions tức là mỗi đoạn thân bài sẽ được dành ra để trả lời cho từng câu hỏi của đề.

 • Ví dụ đề trên thì Body 1 sẽ được dành để trả lời câu hỏi Space exploration requires vast sums of money. Is the amount of money spent on space research justifiable? Nên câu main idea các em phải nói rõ ra là có nhiều lí do giải thích tại sao nghĩ là sự chi tiêu đó không hợp lí, rồi sau đó mới cho câu giải thích và câu ví dụ. 
 • Còn body 2 sẽ dành để trả lời cho câu hỏi số 2 Could money be better spent? nên các em cũng phải ghi rõ ra là quan điểm của các em như nào.

3. Sai trong cách dùng từ nối đầu 2 đoạn thân bài của dạng 2-question essays

(do nhầm lẫn với dạng opinion essay)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tuyệt đối không được trình bày bài như dạng OPINION ESSAY đối với bài 2-question essays như sau:
  • Body 1: To begin with, it is evident that space exploration attracts a huge investment from governments every year even when there are no direct benefits that were brought to humans’ needs, such as food, clean water or education. >> Supporting idea >> Example
  • Body 2: Furthermore, politicians need to take responsible for residences’ life quality at the present and in the near future before preparing for distant future by exploring space. >> Supporting idea >> Example
 • Lí do là vì 2 body sẽ phải trả lời cho từng câu hỏi riêng biệt, chứ không phải cùng chung trong 1 câu hỏi như dạng opinion essay, tức là 2 câu hỏi của đề cho là 2 câu hỏi tách biệt chứ không song song với nhau nên dùng như vậy là sai 

Tương tự, bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR viết rất tốt, tuy nhiên mắc phải lỗi bố cục Firstly, Secondly như trên vì nhầm lẫn với bố cục dạng Opinion essay:

Phân biệt dạng 2-question essay và Opinion essay IELTS WRITING TASK 2

Thay vào đó sẽ sửa lại như hướng dẫn ở trên của IELTS TUTOR:

 • Body 1: There are many justifications why I do believe that the amount of money spent on space research is unreasonable. Firstly, nêu lí do thứ nhất ra >> Supporting idea >> Example . Secondly,...
 • Body 2: In my opinion, Governmental budget can be better invested in much more urgent fields. First,...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK