IELTS LISTENING : Câu hỏi đi theo thứ tự trong băng

· Listening

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp lí do vì sao IELTS LISTENING : Câu hỏi luôn đi theo thứ tự trong băng

1. Bản chất của đề thi IELTS LISTENING - Câu hỏi sẽ là một bản summary của cả 1 bài nói

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các bài tập trong IELTS LISTENING cũng như READING sẽ gần  như  đi theo thứ tự từng câu hỏi, theo thứ tự từ trên xuống dưới, có thể kể đến như: Multiple choice, Sentence Completion...
 • Tức là nếu đã xác định được trong băng đã đọc đáp án ở câu 1, thì tiếp theo băng sẽ nói đến đáp án của câu 2. Không thể nào có chuyện, băng đọc đáp án câu 1 rồi nhảy xuống đáp án câu 10 rồi bật ngược lên đáp án câu 3 được
 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Bài tập 1 Multiple choice. Đáp án câu 1 sẽ nghe trước, sau đó speaker sẽ move qua câu 2 rồi sẽ nói đáp án câu 2 sau. 
  • Nắm bắt được quy luật đó, sẽ rất dễ dàng cho trong việc định vị liệu băng đang nói đến đáp án chỗ nào, để đưa ra phán đoán cho riêng mình. 
   • IELTS TUTOR lấy ví dụ:
    • Nếu như Câu 1 đã nghe ra được đáp án rồi, thì rất nhiên tiếp theo speaker sẽ nói đáp án của câu 2, chứ không thể nói lộn xộn đáp án của câu 3 trước đáp án của câu 2 được!

2. Khi nào câu hỏi không theo thứ tự

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tuy nhiên ở dạng ‘table’ ‘diagram’ hoặc ‘chart’. Các câu hỏi không nhất thiết phải theo trình tự từ trái sang phải, do vậy bạn nên cẩn thận chú ý không thì sẽ rất dễ nhầm lẫn hoặc bỏ lỡ một số câu. Thay vào đó, đặc điểm của phần Listening là luôn có thứ tự trùng với số câu hỏi giống như ở ví dụ trên.

3. IELTS TUTOR xét ví dụ

Questions 16-20 Complete the sentences below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Safety Rules for Hiking

Always stay ahead of the16________

Stop and wait at any 17________

Don’t try to climb18________

Don’t 19 ________wild animals

Always carry 20 ________with you.

IELTS TUTOR hướng dẫn giải câu 20 kĩ càng:

Câu số 20: Always carry____with you

 • Đọc kĩ hướng dẫn cách làm dạng sentence completion 
 • Đọc kĩ câu hỏi & highlight keywords: carry, always 
 • Từ cần điền không quá 2 từ & sẽ là danh từ 
 • Để ý keyword của câu số 19 sẽ là wild animals nên khi mình nghe đến cụm này thì cần tập trung vì biết là sắp đến đoạn văn khoanh vùng của câu 20 
 • Nghe đến 11:46 thấy “large wide animals along the way….the last thing you wanna do is to feed any of them” là biết đến câu 19 rồi chuẩn bị tập trung nghe câu 20 “one last thing before we set off hiking this morning, be sure to fill up your water bottle. This is perhaps the most important safety rule. Dehydration can be a serious problem when you’re out in the wilderness , so you must always be sure to carry an adequate supply of water with you”
 • Như vậy đáp án sẽ chỉ là water vì đoạn để chứa đáp án là đoạn sau “you must always be sure to carry an adequate supply of water with you” chứ không phải đoạn đầu “be sure to fill up your water bottle”
 • Nếu thí sinh chọn đáp án “water bottle” sai vì bottle là danh từ đếm được thì không bao giờ có chuyện đứng 1 mình trơ trọi không có mạo từ hoặc không ở số nhiều  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking