Cách nghe đúng loại từ (word form) IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách nghe đúng loại từ (word form) IELTS LISTENING

I. Đọc kĩ đề bài - rất quan trọng IELTS LISTENING

II. Cách nghe đúng loại từ (word form) IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Để nghe & xác định đúng word form (từ loại) của từ cần điền cần chú ý những điểm sau:

1. Nắm kĩ kiến thức về word form

2. Cách nghe để không sai word form

2.1. Phải xác định từ cần điền sẽ thuộc word form gì

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi đọc kĩ câu hỏi, chỗ cần điền cần phải phán đoán xem từ cần điền sẽ thuộc từ loại gì (động từ, danh từ hay tính từ....) để phán đoán đáp án cho phù hợp 
 • Đối với những bạn mới luyện tập có thể note qua bên cạnh là (n) đối với danh từ để biết chỗ cần điền sẽ cần danh từ để nghe tập trung hơn, tương tự (v) với verb.... 

2.2. Sau khi nghe phải ráp đáp án vào đoạn văn, có phù hợp với ngữ nghĩa & ngữ pháp không

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sau khi nghe xong, lỗi thường gặp nhất của các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE LISTENING của IELTS TUTOR là nghe được đáp án rồi thì thôi, không phải chỉ việc điền đáp án vào là xong, bước quan trọng tiếp theo cần phải đối chiếu từ mình nghe được xem có đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa hay không
 • Liệu từ mình cần điền ráp vào có đúng word form với từ cả câu cần hay không 

3. IELTS TUTOR xét ví dụ để không nghe sai word form:

Fill the gaps in the transcript below:

The need to sleep is one of the strongest _____ _____ we have, one of the few that we really can't control; and the fact is, you can die faster from _____ _____ than _____ _____. So it is time to investigate the science behind this thing that we do for a _____ of our lives.

Even though the _____ _____ will spend 25 years of their life asleep, there's no scientific _____ as to why exactly we do it. One thing we know for sure: our _____ definitely think that sleep is important.

IELTS TUTOR hướng dẫn:

CÂU SỐ 1: The need to sleep is one of the strongest _____ _____ we have, one of the few that we really can't control

IELTS TUTOR hướng dẫn từng bước làm như sau (chú ý kĩ để không xác định & điền sai word form của đáp án nhé)

 • Bước 1: đọc thật kĩ đề và xác định đúng keywords (cách xác định keywords đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR). Trong câu này keywords: need to sleep, strongest, can’t control 
 • Bước 2: phán đoán từ cần điền sẽ mang ngữ nghĩa & ngữ pháp gì, thường thì đề cho NO MORE THAN…WORDS, nhưng ở đây đề không cho, như vậy không bị giới hạn từ
  • Từ cần điền sẽ phải là danh từ và phải đi được với động từ have
  • Từ cần điền sẽ mang nghĩa cái gì đó mạnh nhất mà chúng ta có, có thể là nhu cầu (needs)
  • Lưu ý là chắc chắn phải là danh từ số nhiều (đối với danh từ đếm được) vì sau one of + noun thì phải là số nhiều (đọc kĩ về lưu ý số nhiều số ít của IELTS TUTOR)
 • Bước 3: Bắt đầu nghe băng: ngay câu đầu speaker đã nói từ cần điền là biological urges là đáp án (nguyên câu the need to sleep is one of the strongest biological urges we have) 
 • Bước 4: Ráp đáp án biological urges thì hoàn toàn chính xác về word form, lưu ý cần đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về phát âm s và es để nghe cho đúng 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK