IELTS LISTENING & READING có cần làm nhiều đề không?

· Listening,Reading

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích IELTS LISTENING & READING có cần làm nhiều đề không?

Không cần làm quá nhiều đề, quan trọng là làm ít nhưng làm đi làm lại, biết được chỗ nào mình sai & làm sao để khắc phục được lỗi sai của mình

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có một sai lầm thường thấy ở các sĩ tử IELTS là luôn cố làm thật nhiều đề càng tốt - Đây  là quan điểm rất sai lầm 
  • Làm được nhiều đề là rất tốt, tuy  nhiên  không phải làm 1 lần rồi ngồi tra đáp án là hoàn toàn sai, vì những lỗi sai đó đã là lỗi cố hữu cần làm lại lần nữa xem mình có khắc phục được lỗi sai đó được không, rồi làm thế nào để mình không bao giờ sai lỗi đó nữa thì  mới  nhanh  tiến  bộ  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK