IELTS LISTENING: Băng luôn nói theo thứ tự câu hỏi

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn IELTS LISTENING: Băng luôn nói theo thứ tự câu hỏi

I. Băng luôn nói theo thứ tự câu hỏi IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

II. IELTS TUTOR xét ví dụ:

Bài tập thuộc chương trình của các bạn học sinh lớp IELTS LISTENING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR:

IELTS LISTENING: Băng luôn nói theo thứ tự câu hỏi

Tham khảo bài hướng dẫn chi tiết cách làm ra đáp án câu số 36 cùng IELTS TUTOR:

  CÂU 36: Before that, the Aztecs drank bowls of chocolate to________

  • Dạng sentence completion IELTS LISTENING đọc kĩ cách làm mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ 
  • Đọc kĩ câu hỏi và bắt keywords, thường dạng này sẽ làm 1 lần nhiều câu nên để ý keywords không biến đổi ở câu 35 là 19th century thì đó chính là keyword không biến đổi cần chú ý khi nghe đến 19th century thì chuẩn bị tinh thần đến câu 36 phải nghe kĩ 
  • Các keywords khác bao gồm Aztecs, bowls of chocolate, drink
  • Phán đoán từ cần điền sẽ là động từ, không quá 3 từ 
  • Bắt đầu nghe, stay alert (nghe kĩ đoạn 21:12) đọc nguyên câu đề cho —> từ alert (adj) mang nghĩa tỉnh táo, sở dĩ stay đi với adj được vì nó là linking verb đọc kĩ nhé 
  • Ráp vào lại thì thấy đúng về grammar & ngữ nghĩa
  • IELTS TUTOR lưu ý:
   • Có thể thấy là để làm đúng câu 36 thì cần bắt keyword các câu trước đó như Valentine's Day để làm được điều này thì 100% trong đề thi IELTS LISTENING, speaker sẽ nói theo thứ tự câu hỏi chứ không tự dưng nói câu 36 trước sau đó bật ngược lên nói câu 35 là không bao giờ có 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK