IELTS LISTENING: Nên làm 1 lần nhiều câu

· Listening

I. Vì sao nên làm 1 lần nhiều câu IELTS LISTENING?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong IELTS LISTENING không nên làm 1 câu biết 1 câu mà nên đọc rất kĩ đề bài để làm 1 lần nhiều câu luôn, tức là khi đọc đề thì sẽ đọc kĩ 1 chùm câu hỏi, và xác định keywords, nếu nghe đến keywords của câu hỏi trước mình đang cần nghe thì biết là phải tập trung hơn vì sắp đến đoạn băng có chứa đáp án câu mình cần tìm 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ:

Bài tập thuộc chương trình của các bạn học sinh lớp IELTS LISTENING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR:

IELTS LISTENING: Nên làm 1 lần nhiều câu

Tham khảo bài hướng dẫn chi tiết cách làm ra đáp án câu số 13 cùng IELTS TUTOR:

  • Dạng Sentence Completion đọc kĩ cách làm mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
  • Đọc kĩ đề & highlight keywords: 24…
  • Phán đoán từ cần điền sẽ là danh từ không quá 3 chữ và sẽ mang nghĩa là chức vụ hoặc là ông này trở thành ai đó 
  • Bắt đầu nghe trước đo khi nghe đến brought him fame, power and riches của câu 12 là phải lắng nghe thật kĩ để nghe ra đáp án câu 13 
  • Sau khi nghe đoạn “His military career brought him fame, power and riches, but finally defeats” thì bắt đầu nghe kĩ became a general in French army —> đáp án là general tức là chức tướng trong quân đội 
  • Đáp án chỉ là general chứ không thể nào là general in the French army vì đáp án chỉ là 3 words thôi
  • Ráp đáp án vào thì trùng khớp với grammar & nghĩa
  • IELTS TUTOR lưu ý:
   • Có thể thấy rất hiếm khi nào chỉ làm riêng lẻ từng câu một trong IELTS LISTENING mà quan trọng nhất để điểm cao là phải làm 1 lần nhiều câu và dựa vào các câu trước của câu mình đang cần tìm đáp án để bắt được keywords để nghe ra đoạn văn khoanh vùng và tìm đáp án 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking